Hoe kunnen we straks sneller, complexe vergunningen verlenen?

Straks gaat de omgevingswet gelden. Een nieuwe wet, met onder andere kortere doorlooptijden bij verschillende vergunningsaanvragen. Als OZHZ verlenen wij allerlei vergunningsaanvragen. Hoe zorg je dat dat straks nog kan? En dan ook nog is sneller, ook als een aanvraag heel complex is? Wij ontwikkelden daarvoor iets nieuws: de omgevingstafel, maar dan intern.

Je hoort in overheidsland vaak de term ‘omgevingstafel’. Eenvoudig gezegd is het een groep van betrokkenen die al vroeg om de tafel gaan zitten om een idee te bespreken. Het gaat om een idee die al aardig concreet is, maar het is nog geen vergunningsaanvraag. Aan zo’n tafel zitten onder meer de initiatiefnemer, gemeente, een vergunningverlener van OZHZ en andere betrokken overheden.

Vroeg om tafel

De betrokkenen spreken elkaar juist nog voordat alles is uitgedacht. Door vroeg uitgebreid af te stemmen wat er wel en niet kan, komt er sneller een duidelijker  beeld van de mogelijkheden en de impact op de omgeving. Dit zorgt voor een goede uitgedachte vergunningsaanvraag, die voor ons als OZHZ goed te beoordelen is. We kunnen daardoor sneller toestemming geven. Feitelijk is de omgevingstafel een opvolging van het vooroverleg zoals we die nu kennen, maar dan verbreed en nog eerder in het proces.

Een vergunning schrijf je nooit alleen

Stel een bedrijf wil bijvoorbeeld meer gaan produceren en vraagt daarvoor toestemming. Ze willen een vergunning. OZHZ beoordeelt de gevolgen voor de omgeving. gaan ze bijvoorbeeld meer stoffen uitstoten? Kan er geluidsoverlast ontstaan? Kunnen gevaarlijke stoffen naar de bodem lekken?

Het is nooit maar één iemand die de vergunning maakt. Vooraf overlegt een vergunningverlener namelijk met zijn of haar collega’s: adviseurs of experts op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, bodemverontreiniging, lucht, licht of geluid.

Beter voorbereid met een interne omgevingstafel

Met de ‘omgevingstafel’ wordt al veel geoefend. Bij OZHZ werkten we pas voor het eerst met een interne variant ter voorbereiding. Aan deze interne omgevingstafel bespreken we verschillende adviseurs, vergunningverleners en toezichthouders het plan/ de aanvraag, zodat we het totaalplaatje kunnen meegeven aan de OZHZ-collega die deelneemt aan de omgevingstafel. Kortom: dé manier om ons zorgvuldig voor te bereiden voordat we aan tafel gaan met externen.

Een praktijkvoorbeeld in Dordrecht

We brachten dit nieuwe instrument in de praktijk bij de verhuizing van stichting DOOR in Dordrecht. Met deze pilot keek OZHZ wat er allemaal nodig is qua vergunningen om deze verhuizing te kunnen realiseren. We presenteerden de kansen en aandachtspunten aan de gemeente. Op basis daarvan kon de gemeente verder in gesprek met de stichting.