Eisen aanvraag omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen, heeft vaak een vergunning nodig. Het indienen van bouwaanvragen is soms ingewikkeld. Er zijn een aantal eisen waar een aanvraag aan moet voldoen, om de aanvraag goed en snel te kunnen behandelen. Maar welke gegevens moeten er nu allemaal aangeleverd worden voor een omgevingsvergunning?

Hieronder leest u de minimale eisen waaraan de aanvraag moet voldoen. Als uw aanvraag voldoet aan deze eisen, kunnen wij in bijna alle gevallen uw aanvraag goed beoordelen. Dat betekent dat wij sneller aan u kunnen laten weten of u verder kunt.

Twee belangrijke tips:

  1. Zorg voor een volledige samenhangende aanvraag met zowel de bouwkundige, als constructieve documenten.
  2. Lever bij uw aanvraag technische tekeningen (NEN 2574 – Kwaliteit tekenwerk in de bouw) aan met relevante details.

Wat moet er allemaal in een aanvraag?

Dit zijn de belangrijkste documenten die u bij de aanvraag toevoegt:

A.     Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen, inclusief globale maatvoering;

B.     Schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek, waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt;

C.     Plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering;

D.    Overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering;

E.    Een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructie. Hierin staat:

  • De aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
  • De constructieve samenhang;
  • Het stabiliteitsprincipe;
  • De omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan.

Dit zijn de eisen uit paragraaf 7.2.2. (o.a. artikelen 7.5, 7.7 en 7.16 e.v.) uit de Bouwactiviteiten Omgevingsregeling van de Omgevingswet.

Wanneer is een schets toch voldoende?

Soms is een minder uitgebreide tekening toch voldoende voor onze vergunningverleners om een goed beeld te krijgen. Wanneer is dat toegestaan?

Een constructieve schets is soms toegestaan bij kleine verbouwingen. Denk aan:

  • Doorbraken;
  • Vloerversterkingen;
  • (Standaard) houtskeletbouw dakopbouwen;
  • Wijzigingen in een gevel.

Zorg er wel voor dat alles duidelijk is en niet op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Kortom, geef ons een helder beeld.

Geen uitzondering

Bij nieuwbouw en bij toename van het bestaande bouwvolume zijn geen uitzonderingen mogelijk. De eisen die hierboven beschreven staan, volgt u dan precies bij uw aanvraag. Dan is de aanvraag compleet en goed. Zorg dat de constructie op hoofdlijnen is uitgewerkt, inclusief relevante details.

Op deze manier verloopt de inhoudelijke beoordeling snel en effectief. Toetsen zonder de juiste constructieve tekeningen is namelijk niet mogelijk en niet vergunbaar. Daarom vragen wij in de vergunningsaanvraag naar tekeningen van de constructie en details.

Contact over uw aanvraag?

Komt u er niet uit? Stel uw vraag aan onze bouwvergunningverleners.

Wij behandelen alleen aanvragen voor een omgevingsvergunningen in Alblasserdam en Dordrecht. Woont u in een andere gemeente? Benader dan uw eigen gemeente.