Nieuwe proefprojecten met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Voor de invoeringsdatum van de wet wordt gesproken over 1 juli 2023, maar dit kan ook nog later worden. OZHZ doet alvast ervaring op met proefprojecten.

Meer vastleggen en onafhankelijke borger

Onder de nieuwe wet gaat de aannemer meer vastleggen over de kwaliteit van de gebouw. Er komt een onafhankelijke (private) kwaliteitsborger die tijdens de bouw en bij oplevering controleert of het gebouw aan de landelijke bouwregels voldoet. Als blijkt dat iets niet goed gaat, dan neemt de kwaliteitsborger dit op met de aannemer en de vergunninghouder. De aannemer herstelt de fout op dat moment meteen. De kwaliteitsborger geeft op het einde een verklaring af. Daarin staat dat de woning aan alle eisen voldoet. Onze toezichthouders houden in de gaten hoe dit proces gaat en of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Proefdraaien: wat werkt? En wat niet?

Om te zorgen dat onze bouwinspecteurs met de nieuwe wetgeving leren werken, ontwikkelden wij een handboek en pasten we het toe op proefprojecten. Hele kleine projecten, zoals een dakopbouw. Tot juist grote, zoals de bouw van 26 woningen. Wat viel ons op?

 Succesverhaal bij de bouw van meerdere woningen

In Mijnsheerenland in de gemeente Hoeksche Waard bouwt een aannemer een kleine woonwijk. De uitvoerder gebruikt een speciaal kwaliteitsborgingssysteem om bouwgegevens zoals foto’s, productiestickers en bevindingen zoals kapotte of afgekeurde onderdelen vast te leggen. Dat werkt. De uitvoerder gaf aan daardoor veel bewuster bezig te zijn met de kwaliteit van het werk.

(nog) Niet geschikt bij kleinere projecten

Ook keken wij mee bij het plaatsen van een dakopbouw en de bouw van een enkele woning. Daar was de conclusie anders: het systeem is voor de kwaliteitsborging is voor kleine verbouwingen (nog) niet geschikt en een te zwaar middel. Bij de bouw van een woning kon de kwaliteitsborger geen verklaring afgeven, omdat de woningeigenaar zelf de technische installatie van het huis uitvoerde. Daardoor viel de installatie buiten het toezicht van de borger. Het beste zou zijn dat de markt voor dit soort kleinere projecten een apart borgingssysteem maakt.

Meer over de nieuwe wet?

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. Meer hierover op rijksoverheid.nl

In de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam doet OZHZ het toezicht op de bouw. In de andere gemeenten voert de gemeente zelf deze taken uit; wel wisselen we kennis en ervaring uit.