Sneller een vergunning door het 1-loket

Het Dordtse recyclingbedrijf Peute Recycling verhuist naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. En daarvoor is een vergunning nodig. Normaal doen wij pas veel onderzoek bij een ingewikkelde aanvraag wanneer de vergunningaanvraag binnenkomt. Het kan daardoor even duren voordat we de vergunning kunnen verlenen. Maar door een nieuwe werkwijze, het 1-loket, ging dit snel. Iris en Louise vertellen hoe dit kan!

Een unieke werkwijze: 1-loket

Voordat het bedrijf kan verhuizen, is er een vergunning nodig. Onze adviseurs en vergunningverleners controleren de binnengekomen aanvraag en meldingen. Met het 1-loket is er één ingang waarbij alle betrokken partijen terecht kunnen. En dat was OZHZ. Louise Huigen-Belzer, adviseur OZHZ, nam de coördinatie op zich. Ook kwamen alle betrokken partijen al vroegtijdig bij elkaar. Om zo genoeg informatie te verzamelen, zodat de vergunningsprocedure snel kan verlopen.

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

Deze werkwijze sluit aan bij de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Met deze nieuwe wet kijken we hoe OZHZ de initiatiefnemer beter kan helpen. En hoe wij gezamenlijk als ‘de overheid’ beter kunnen samenwerken als één.

Louise: “Dit is iets nieuws. Je kan het zien als een voorloper van een initiatieventafel onder de Omgevingswet. We gaan er eerst intern mee aan de slag. Wanneer het traject concreter wordt, sluit ook de initiatiefnemer aan. De initiatiefnemer wordt wel vanaf het begin vertegenwoordigd door een organisatie die alle onderzoeken verzorgt, een BuRO. De projectleider van de gemeente Alblasserdam is er ook vanaf het begin bij betrokken. Zo verzamelen we veel informatie samen en krijgen we inzicht in wat er allemaal speelt.”

“Door het werken volgens het 1-loket wist ik al voordat de vergunningaanvraag binnenkwam exact waar we op moesten letten en waar de knelpunten zaten”, vertelt Iris Verver, vergunningverlener OZHZ, verder. “Daarnaast weet je precies wie er intern en extern bij betrokken zijn. Dat maakt de lijnen erg kort, waardoor je snel kan schakelen.”

Hoe verloopt zo'n vergunningsprocedure?

“Voordat we bij de vergunningsprocedure komen, moesten we eerst de situatie en ontwikkelingen aftasten”, vertelt Louise. “Hiervoor planden we vanaf begin 2021 voortgangsgesprekken in. In deze gesprekken kijken we naar de mogelijkheden. Maar we stellen ook belangrijke vragen, zoals: zijn er al concrete plannen? Waar lopen we tegenaan? Wat moet er nog gebeuren?

Bij deze aanvraag waren er zaken waar wij goed op moeten letten, zoals bodem, geluid en stikstof. Het is dan belangrijk om hier een duidelijk en zo compleet mogelijk beeld van te creëren. Hier zijn wij intern mee aan de slag gegaan.”

“Dit gebeurde dus al allemaal voor de vergunningaanvraag. Zo kwam niemand voor verassingen te staan. Dat is het voordeel van het werken volgens het 1-loket. Vervolgens kregen we eind september de vergunningaanvraag binnen en konden we eind 2021 de vergunning verlenen”, vult Iris aan.

Niet alleen wij, maar ook de gemeente Alblasserdam en Peute Recycling zijn enthousiast

Richard Boot, strategisch adviseur gemeente Alblasserdam:

“De samenwerking met OZHZ heb ik als zeer prettig en functioneel ervaren. Wij hebben voor deze extra dienstverlening van OZHZ ook extra kosten gemaakt. Maar ik ben er van overtuigd dat dit bij lastige vergunningstrajecten goed uitpakt. Eigenlijk hebben we hier de nieuwe Omgevingswet al een beetje in de praktijk gebracht.

OZHZ was erg behulpzaam. Maar ook ROM-D (de regionale ontwikkelingsmaatschappij) heeft in de uitvoering een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk was het echt niet allemaal hosanna vanaf dag één. Alle partijen hebben in dit traject een groei doorgemaakt, maar zeker ook over en weer meer begrip en vertrouwen gekregen.”

Jeroen Plaisier, projectleider Peute Recycling:

“Als projectleider voor Peute Recycling heb ik fijn samengewerkt met OZHZ. Er was afgesproken dat OZHZ één ‘loket’ zou instellen waar wij terecht konden. Ondanks dat deze methode van (intensief) vooroverleg best nieuw was voor OZHZ, ontstond er vertrouwen over de inhoud van de stukken en duidelijkheid over de vergunningstappen. Dit zorgde voor rust. We hebben ongeveer een jaar lang om de week de benodigde vergunningen tot in detail afgestemd, waardoor de formele vergunningsprocedure zelf uiteindelijk soepel verliep.”

Dat smaakt naar meer!

De gemeente Alblasserdam wil het concept 1-loket uitbreiden naar andere gebieden die nu in ontwikkeling zijn, zoals de woningbouw op Haven Zuid. Ook Iris en Louise zijn dan weer van de partij. “Dat is handig, want wij kunnen onze ervaringen mooi meenemen. Het is fijn om te horen dat niet alleen wij deze werkwijze als prettig hebben ervaren, maar ook de gemeente en de initiatiefnemer zelf. Dat smaakt naar meer”, sluit Iris af.

Deze verhuizing betekent veel voor Alblasserdam, Dordrecht en de regio

Zo zorgt het onder andere voor werkgelegenheid. En niet zomaar werkgelegenheid. Peute Recycling biedt kansen aan mensen die moeite hebben met het deelnemen op de arbeidsmarkt.

Verder heeft deze verhuizing een groot effect op de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Peute Recycling zorgde voor veel vrachtverkeer op de A15/N3. Met de verhuizing neemt dit met tienduizenden bewegingen per jaar af. Tot slot, is er nu een nieuwe bedrijfslocatie aan het water in Dordrecht beschikbaar voor de maritieme sector.

De verhuizing is onderdeel van de plannen vanuit Smart Delta Drechtsteden.