Reactie Omgevingsdienst NL op rapport ‘Omgevingsdiensten in beeld’

Half september ging het rapport ‘Omgevingsdienst in beeld’ online. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf de opdracht voor het rapport. Het geeft weer hoe het ervoor staat met het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Kortom: taken die ook OZHZ uitvoert. De omgevingsdiensten in Nederland bespraken samen het rapport en gaven hun reactie.

Reactie Omgevingsdienst NL:

“Het rapport bevat interessante gegevens en aanbevelingen. Waar wij als Omgevingsdienst NL samen met onze leden, opdrachtgevers en eigenaren, VNG, IPO en Rijksoverheid mee verder kunnen. Het ondersteunt de omgevingsdiensten bij het aangaan van het onderlinge gesprek in ons streven naar continue verbetering van onze taakuitvoering ten behoeve van de lokale, regionale en landelijke leefomgeving.”

Lees meer over de reactie van de omgevingsdiensten