Het programma in een notendop

Als toezichthouder en vergunningverlener helpt OZHZ bij het oplossen van lastige dilemma’s in de leefomgeving. Het zijn complexe dilemma’s die soms onverwachts snel opkomen, zoals de stikstofcrisis of de impact van corona op onze leefomgeving. We hebben veel experts op het gebied van milieu, bouw en APV in huis die helpen bij maatschappelijke opgaven. Met dit programma zetten we speciale projecten op om de regiobrede vraagstukken op te pakken die de meeste urgentie hebben.

Vanaf 2022 een nieuw programma

2021 is het laatste jaar van het programma Opgavegericht werken. Vanaf 2022 start een nieuw programma: Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Dat programma richt zich op klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Zuid-Holland Zuid klimaatadaptief en waterrobuust in 2050

Maar hoe kom je daar? OZHZ heeft veel kennis in huis die kan helpen. Zo stelden we in 2021 een kaart beschikbaar voor gemeenten, provincie en samenwerkingspartners zoals de waterschappen. Daar zie je bijvoorbeeld waar wateroverlast bij hevige regenval kan ontstaan of waar het heel heet kan worden (hittestress).

Keuzes bij inrichting, beheer en onderhoud

Door op deze kaart belangrijke ontwikkelingen te projecteren zoals bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van een industrieterrein zien overheden beter waar kansen liggen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud. Dit krijgt een vervolg in 2022, door ook biodiversiteit hierin mee te nemen, mogelijkheden voor extra waterbergingen én groenverbindingen. Dit is noodzakelijk bij het maken van keuzes over de inrichting, beheer en het onderhoud.

Klimaatadaptatie vast onderdeel

Daarnaast is klimaatadaptatie nu een vast onderdeel in 3D- en omgevingsscans die door OZHZ uitvoert. We adviseerden ook over hoe je een woonwijk klimaatbestendig inricht. Ook hielpen we mee bij het in kaart brengen van klimaatkwetsbaarheden en bespraken we met elkaar de ambities. Kortom: er gebeurde véél. Dit alles hielp ook om de samenwerking beter vorm te geven. Dit betreft niet alleen gemeenten, veiligheidsregio, GGD, waterschap en provincie. Het gaat ook over samenwerkingen met ondernemers, slechts 40% van alle grond is namelijk van een overheidsinstantie, de rest van bedrijven of particulieren. We weten elkaar nu beter te vinden en kunnen hierdoor beter uitvoering geven aan plannen.

Woonwijk van de toekomst

Lees het verhaal van duurzaamheidsexpert Patricia: “Dit is de woonwijk van de toekomst” 

De tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Het is 2041. Op een mooie zomerse dag stap je de deur uit. Meteen knijp je je ogen dicht. De felle zon weerkaatst verblindend op de tegels. De warmte slaat je in het gezicht. Binnen was het gelukkig lekker koel, doordat je dak en gevel bedenkt zijn met planten. Maar buiten is het 40 graden.

Lees het hele verhaal over 'de woonwijk van de toekomst'

Vergunningsaanvraag Activiteit Milieu: huh wat?!

Hanneke Luijting, Vergunningverlener bij OZHZ: “Inwoners willen op tijd geïnformeerd worden als er iets speelt in hun omgeving. En dat de informatie begrijpelijk is. We keken daarom naar hoe we het vergunningenproces goed kunnen uitleggen. Hoe werkt zoiets nou? Hoe maak je bijvoorbeeld bezwaar als inwoner? Hetzelfde geldt voor de publicatie van een kennisgeving. Is die duidelijk genoeg?” Lees haar verhaal of bekijk de video.

Milieucriminaliteit eerder opsporen

‘Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging.’ Het is één van de adviezen uit het rapport van de Commissie van Aartsen, om milieucriminaliteit en milieuschade tegen te gaan. Dat het nodig is, blijkt uit recente incidenten met bijvoorbeeld afval, recycling en illegale zandwinning. Wij vroegen Renske, projectleider Ketentoezicht, en Monique, projectleider Ondermijning, wat OZHZ doet om dit soort criminaliteit eerder op te sporen.

“Het was de stagiair”

Lees het verhaal van de inspecteurs Renske en Monique: “Het was de stagiair”.

De tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Er rijdt een vrachtwagen over de A16. De wagen vervoert een lading giftige grond vanuit Zuid-Holland naar een bedrijf in Noord-Brabant. Het is het soort grond waarvan je niet wil dat je kinderen erin spelen.

Lees het hele verhaal over ondermijning en ketentoezicht

Hoe wordt een bedrijventerrein circulair?

Bedrijven produceren van alles. Bij dit proces blijven restproducten, reststromen of afval over. De verbrandingsoven in? “Nee, héél vaak kan het anders”, zeggen duurzaamheidsadviseurs Pascal en Roos. Pascal werkt bij de provincie, Roos bij OZHZ. Zij helpen bedrijventerreinen om circulair te worden. Wij vroegen hen het hemd van het lijf. Want kan het eigenlijk wel, alles hergebruiken? Is dat wel duurzaam? En hoe ziet het er dan uit?

Lees het gesprek met Roos en Pascal

Méér in plaats van minder biodiversiteit

Hoe mooi is het als straks iedereen direct voor zijn deur de natuur ziet groeien en bloeien? Hoe krijgen we dat voor elkaar? OZHZ zette letterlijk goede voorbeelden op de kaart, ter inspiratie voor alle gemeenten. Ook onderzochten we welke mogelijkheden de omgevingswet biedt om de biodiversiteit te bevorderen. Dit kan via de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van groenblauwe verbindingen of groennormen stellen bij nieuwbouwwijken.

In de eigen tuin aan de slag? Zo kiest u de juiste boom

Voorbereid op de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw

In 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze wet beoogt de kwaliteit van bouwwerken in Nederland te verbeteren. Het vraagt een andere manier van werken van de aannemer, maar ook van ons. OZHZ spreekt er met gemeenten en de veiligheidsregio over, bepalen de impact, passen werkprocessen aan en doen proefprojecten.

De nieuwe wet toegepast in de praktijk: een pilot in Dordrecht