Het programma in een notendop

Iedereen bij OZHZ genereert dagelijks data. De organisatie draait op deze data, zo kunnen we ons werk goed uitvoeren. Zo gebruiken we de informatie om prioriteiten te stellen, inspecties voor te bereiden, vergunningen te verlenen en om te rapporteren aan gemeenten en provincie. Het verder ontwikkelen en professionaliseren in het werken met data is daarmee cruciaal voor het functioneren van onze dienst.

Data belangrijker dan ooit

Rapporten als ‘Handhaven in het duister‘ (Rekenkamer, juni 2021) laten zien hoe belangrijk goede informatie is. Dan gaat het niet alleen over het hebben van de juiste informatie, maar ook dat je deze weet te gebruiken. OZHZ leidt collega’s daarom beter op. Ook hebben we sinds 2021 een dienstbrede data-ambitie. De kern is tweeledig:

  • De kwaliteit van onze data garanderen
  • Het potentieel van onze eigen data én die data van onze samenwerkingspartners maximaal benutten.

Vanaf 2022 meer borgen in de organisatie

2021 is het laatste jaar van het programma Informatiegestuurd werken. Het is vanaf 2022 geen apart programma of onderdeel meer in de organisatie. Het Informatiegestuurd werken maakt vanaf dan meer onderdeel uit van het dagelijkse werk en verwerken we in projecten en andere programma’s.

In gesprek: Hoe realiseert OZHZ de data-ambitie?

OZHZ stelde in 2021 een data-ambitie vast. Wat houdt het in? Hoe bereik je zo’n ambitie? Er is vooral héél veel informatie. Hoe zet je die in? Wat heb je precies nodig, als omgevingsdienst of als gemeente, provincie? En verzamelen we soms niet juist teveel? Wij vroegen het aan Carla en Edwin, beide adviseurs bij OZHZ. Carla is er duidelijk over: “We zitten op goud, we moeten het nu nog delven”.

Lees het gesprek met Carla en Edwin
De kwaliteit van onze data garanderen en het potentieel van data maximaal benutten.

De data-ambitie van OZHZ

Kaarten helpen om informatie te combineren en te benutten

De dataspecialisten van OZHZ maakten in 2021 weer nieuwe nuttige kaarten en blijven dit doen. Twee voorbeelden.

Hoe vergroot je de biodiversiteit als gemeente?

OZHZ maakte een inspiratiekaart voor gemeenten. Daarop staan voorbeelden van biodiversiteitsprojecten. Van projecten op bedrijventerreinen en in de binnenstad tot aan projecten bij woningen of in de infrastructuur. Ook staat er goede voorbeelden van maai- en groenbeheer, plagen- en exotenbestrijding en burgerparticipatie. De tips helpen bij wat wel en niet te doen bij de uitvoering van een soortgelijk project.

Waar verblijven beschermde dieren?

Om goed toezicht te kunnen houden op de bescherming van diersoorten, is het belangrijk te weten waar deze zich bevinden. Uit verleende ontheffingen, tijdelijke en permanente verblijfsvoorzieningen is bekend waar vleermuizen en vogels zich bevinden. Deze nuttige informatie hebben we in 2021 op een kaart gezet. Zo is die informatie in een keer duidelijk voor de toezichthouders van OZHZ, maar ook voor de vergunningverleners van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en andere omgevingsdiensten. Dit is belangrijke informatie voor toekomstige werkzaamheden en projecten.

Praktijkvoorbeeld: het inzetten van data bij gevaarlijke stoffen

OZHZ werkt met het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen. Dit is een database waarin de informatie rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen staat. Wij leveren hiervoor belangrijke gegevens aan, die zichtbaar worden gemaakt via kaarten. Onder andere de Atlas leefomgeving en op www.risicokaart.nl. Iedereen kan daarop zien waar risicovolle activiteiten plaatsvinden en wat dat betekent voor de leefomgeving.

Voorbereid op de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet vinden er veranderingen plaats. Dan dienen we data aan te leveren aan het Register Externe Veiligheidsrisico’s, op een andere manier. Daarnaast moeten we van nieuwe activiteiten en gegevens aanleveren, die niet in het huidige systeem zitten.

Aan de bak dus!

We hebben inmiddels duidelijk wat dit voor ons betekent en hoe we aan kunnen sluiten op het nieuwe register. Maar hierin staan we niet alleen. Daarom vindt intensief overleg plaats tussen verschillende omgevingsdiensten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie over hoe de aansluiting zo goed mogelijk vorm te geven.

verfspuiterij gevaarlijke stoffen garages auto
OZHZ medewerker doet inspectie
Gevaarlijke stoffen brand brandveiligheid (2)

Voorbereid op nieuwe wetgeving: Wet open overheid

OZHZ wil een transparante, toegankelijke overheidsdienst maken. Vanaf mei 2022 geldt ook de Wet open overheid (Woo). De wet beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Wij inventariseerden welke documenten we al openbaar maken en waar wij nog stappen moeten maken.

De te zetten stappen

Transparantie maken we meer onderdeel van onze werkprocessen. Zo  investeren we in software waarmee we onze documenten automatisch kunnen publiceren. Ook stemmen we af met de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. Zo helpen we elkaar om op een goede en eenzelfde manier te voldoen aan deze nieuwe verplichting. We worden zo steeds toegankelijker en transparanter.

Eerste robot in gebruik

Sinds eind 2021 ondersteunt een robot onze administratieve taken bij financiën. De robot archiveert zelfstandig afgehandelde facturen. Het resultaat? 2500 facturen keer 5 minuten per factuur. Dat is ruim 200 uur aan administratief werk minder per jaar. Plus de garantie dat er nooit tikfouten gemaakt worden! Die tijd kan nu aan ander werk besteed worden. Dit smaakt uiteraard naar meer. Ook in 2022 kijken we op welke manier softwarerobots ons nog meer kunnen ondersteunen bij onze werkzaamheden.