Het programma in een notendop

Elke inwoner van Nederland heeft baat bij een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Daarom willen we milieuschade voorkomen in plaats van achteraf herstellen. Niet voor niets inspecteren wij bedrijven en houden we toezicht in natuurgebieden per jaar. Maar soms is er meer nodig.

Dit is het geval bij het gecalculeerd schade toebrengen aan het milieu, ook wel milieucriminaliteit genoemd. De kosten van milieucriminaliteit voor onze maatschappij zijn hoog. Aan de buitenkant vaak ‘respectabel’ ogende bedrijven overtreden de milieuwetten niet alleen om er actief geld mee te ‘verdienen’, maar vaak ook om uitgaven te besparen door milieumaatregelen na te laten. Die milieuwetten zijn er om de volksgezondheid, de kwaliteit van essentiële levensbehoeften zoals lucht, (drink)water en voedsel en flora en fauna te beschermen.

Sommige uitingen van milieucriminaliteit brengen het halen van de klimaatdoelen ook in gevaar, doordat zij een schadelijk effect hebben op milieu en klimaat. Werken aan een duurzame regio, betekent dan ook werken aan het terugdringen van milieucriminaliteit. Met dit programma ontwikkelt OZHZ de benodigde skills, kennis, en werkwijze om milieuschade te voorkomen.

Milieucriminaliteit eerder opsporen

‘Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging.’ Het is één van de adviezen uit het rapport van de Commissie van Aartsen, om milieucriminaliteit en milieuschade tegen te gaan. Dat het nodig is, blijkt uit recente incidenten met bijvoorbeeld afval, recycling en illegale zandwinning. Wij vroegen Renske, projectleider Ketentoezicht, en Monique, projectleider Ondermijning, wat OZHZ doet om dit soort criminaliteit eerder op te sporen.

“Het was de stagiair”

Lees het verhaal van de inspecteurs Renske en Monique: “Het was de stagiair”.

Er rijdt een vrachtwagen over de A16. De wagen vervoert een lading giftige grond vanuit Zuid-Holland naar een bedrijf in Noord-Brabant. Het is het soort grond waarvan je niet wil dat je kinderen erin spelen.

Lees het hele verhaal over ondermijning en ketentoezicht