Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Aanpakken van te harde muziek bij cafés

De horeca draait weer volop in Gorinchem. Goed nieuws voor veel inwoners! Helaas leidde het soms ook tot overlast. Tussen januari en mei 2022 ontving OZHZ 27 meldingen, dit is een stijgende lijn.

Geluidsmetingen nodig

Onze inspecteurs gingen langs om het muziekgeluid te meten bij een grand café en een sportsbar. Bij het grand café bleek alles op orde, een omwonende bevestigde ook geen overlast (meer) te ondervinden. Bij de sportsbar was het een ander verhaal. Daar is een forse overschrijding gemeten van de geluidsnorm. Over deze bar ontvangen we met regelmaat al klachten,. Dit was ook al het geval tijdens de corona-periode. Er lijkt in de bedrijfsvoering weinig oog te zijn voor de omgeving. Daarom startte OZHZ een handhavingstraject.

Bodemverontreiniging Verlengde Torenstraat en Verlengde Pompstraat flink afgenomen

Tijdens een sanering van het terrein van een vroegere staalkabelfabriek Den Haan, troffen bodemonderzoekers in Gorinchem een verontreiniging met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl) aan. Dit ter plaatse van de huidige Verlengde Torenstraat 3 en 5 en Verlengde Pompstraat 2. Al snel lag er een plan om de biologische afbraak van de stoffen te stimuleren: de stimulatievoedingstoffen injecteren en de afbraak monitoren.

OZHZ was namens de provincie betrokken bij deze sanering, we stemden in met het plan en bewaakten de voortgang. De aanpak had succes. Zowel de concentraties als de omvang van de verontreiniging zijn sterk afgenomen.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking