Bij meeste volkstuinen geen maatregelen nodig vanwege lood

OZHZ onderzocht 27 volkstuincomplexen. De onderzoeksvraag: hoeveel lood komt er voor en komen gebruikers van de volkstuin daarmee in aanraking? De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels allemaal bekend. Op geen van de locaties waren directe maatregelen nodig. Op twee plekken is extra onderzoek gedaan.

Op een groot aantal plaatsen in Nederland zit lood in de bodem. Het is vroeger veel gebruikt, bijvoorbeeld op werkplaatsen, industrieën en havens. Maar ook in producten zoals benzine, verf of loden waterleidingen. Lood heeft een negatieve invloed op onze gezondheid met name bij kinderen tot 7 jaar. Daarom gaan we hier zorgvuldig mee om. Is de bodem verontreinigd met lood? Dan is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Bodemmonsters

Vorig jaar startte OZHZ met het onderzoek. Bodemexperts brachten eerst in kaart waar lood naar verwachting voorkomt en in welke hoeveelheden. Op basis van deze verwachtingen zijn er 41 tuinen geselecteerd en zijn er uiteindelijk 27 onderzocht waar we een te hoog lood gehalte verwachtten. Dit weten we doordat we nauw betrokken zijn bij grondverzet en eerdere bodemonderzoeken. Daarna zijn metingen gedaan, door het nemen van bodemmonsters die het laboratorium analyseerde. Op de meeste plekken kwam lood voor, maar ging het om lage gehalten. Dit betekent dat hier geen beperkingen zijn voor het gebruik van de volkstuinen.

Bij twee volkstuinen (gemeente Gorinchem en gemeente Zwijndrecht) was de kwaliteit gemiddeld matig maar plaatselijk onvoldoende. Aanvullend onderzoek is inmiddels verricht en de resultaten zijn bekend. Aan deze volkstuinverenigingen zijn gebruiksadviezen gegeven.

Hier kunt u denken aan:

  • Het geven van duidelijke gebruiksadviezen en gebruiksbeperkingen aan tuineigenaren, bijvoorbeeld: kweek groente en fruit in plantenbakken met schone tuinaarde.
  • Het verbeteren van de bodemkwaliteit op de middellange termijn, bijvoorbeeld bij geplande onderhoudswerkzaamheden.
  • Maatwerkafspraken per volkstuin.

OZHZ voerde het onderzoek uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland in de hele regio Zuid-Holland Zuid