Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Bakestein: het eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland

Het eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland. Dit is de ambitie van Zwijndrecht en de ondernemers van Bakestein. Om Bakestein op weg te helpen organiseerden we een digitale meet up. Onze duurzaamheidsexperts vertelden meer over duurzaam ondernemen. Want waar begin je? Wat is verplicht vanuit wet- en regelgeving? Wat gebeurt er al op dit gebied? Wat kunnen ondernemers van elkaar leren? En vooral: waar liggen mogelijkheden en kansen voor ondernemers? Ook ondernemers deelden hun ervaringen.

De opkomst was hoog en liet zien dat de behoefte aan kennisdeling en inspiratie over duurzaam ondernemen groot is. Maar ook dat het belangrijk is om samen op te trekken. De eerste duurzame stap is met deze bijeenkomst gezet. En er volgen er nog meer om samen af te koersen op een energieneutreaal bedrijventerrein.

Uitgelicht project: Investeren in een veilig Kijfhoek

Kijfhoek is een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa. Belangrijk dus, maar niet zonder gevaren. Samen met Zwijndrecht, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een veilig emplacement Kijfhoek. Zo verleenden wij in oktober 2020 een aangepaste vergunning voor de aanleg van 2 calamiteitenwegen en het vervangen van het heuvelsysteem (hier worden treinwagons aan elkaar gekoppeld). En er liggen nog meer plannen klaar om de veiligheid van Kijfhoek verder te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van speciale blusvoertuigen. De verwachting is dat de extra calamiteitenwegen en de nieuwe schuimblusvoertuigen eind 2022 worden opgeleverd.

Tata Steel: Meer productie met minder geluid

Tata Steel Nederland Tubes heeft hun productie uitgebreid. Het bedrijf wilde de bedrijfstijd van één van de productielijnen uitbreiden, zodat zij ook in de nacht kunnen produceren. In 2020 ontvingen wij hiervoor een aanvraag. Onze vergunningverleners beoordeelden of dit mocht, en zo ja, onder welke voorwaarden. Tata Steel mocht uitbreiden, maar besloot toch voor een andere aanpassing te gaan en vroegen daarom een nieuwe veranderingsvergunning aan.

Geluid als belangrijk aandachtspunt

Bij de eerdere uitbreiding hebben we extra goed gekeken naar de impact van het geluid op de omgeving. Het bedrijf moest geluid reducerende maatregelen nemen bij een aantal dakvensters en het effect hiervan ook aantonen. Tata Steel heeft voorgesteld om de inrichting van de hal aan te passen om zo aan de geluidseisen te voldoen.

Tata Steel kan uitbreiden; weinig overlast voor de omgeving

Onze vergunningverleners bekeken de nieuwe aanvraag en beoordeelden dat de aanpassing voldoet aan de eisen uit het bestemmingsplan “1ste herziening Groote Lindt”. In juni 2021 kreeg Tata Steel de vergunning. Hiermee kan Tata Steel de bedrijfstijden uitbreiden, zonder veel overlast voor de omgeving.