Maatregelen voor aanpak grondwatervervuiling wijk Nederhoven

In een deel van de Zwijndrechtse wijk Nederhoven is het grondwater vervuild. De hoeveelheid vervuiling brengt geen gezondheidsrisico’s zijn. Het bedrijf waar de vervuiling vandaan komt, gaat de vervuiling wel aanpakken. Inmiddels hebben zij het saneringsplan aan ons voorgelegd. Deze voldoet aan de eisen en ligt nu ter inzage. De omwonenden zijn op de hoogte.

Schoner maken van het oppervlakte- en grondwater

In het saneringsplan staan de maatregelen die het bedrijf neemt om verdere verspreiding van de vervuiling te beperken. Het doel van het plan is om het oppervlaktewater en grondwater in en onder de wijk op termijn schoner te maken.

De vervuiling in deze woonwijk breekt van nature af. Dit monitort Ashland. Om de toevoer van vervuild grondwater naar de woonwijk verder te stoppen, wordt aan de rand van het bedrijfsterrein de vervuiling opgepompt. Er stroomt dan geen nieuw vervuild grondwater meer naar de woonwijk. Op dit moment zit er al wel vervuild grondwater in de ondergrond. Het duurt volgens berekeningen 40 jaar voordat dit volledig is afgebroken. Daarna wordt het oppervlaktewater en grondwater in en onder de woonwijk daadwerkelijk schoner.

OZHZ beoordeelde het saneringsplan en blijft de uitvoering controleren

Wij willen gaan instemmen met het saneringsplan. Het plan voldoet aan wet- en regelgeving en maakt het oppervlakte- en grondwater op termijn schoner. Als het plan definitief is, gaat Ashland verder met de uitvoering van de maatregelen. OZHZ-toezichthouders controleren of het bedrijf de maatregelen straks ook uitvoert zoals afgesproken. OZHZ blijft de situatie volgen.

Meer over de vervuiling

Om wat voor vervuiling gaat het?
In een deel van de wijk is het grondwater vervuild met de stof Tert-Butyl-Alcohol (TBA). Ook is het water in een deel van de dijksloot langs de Lindtsedijk (ter hoogte van het IJsvogelplein) vervuild met TBA.- Deze stof wordt gebruikt bij de productie van Natrosol. Natrosol zit in verf, make-up, farmaceutische producten en bouwmaterialen.

Is de vervuiling gevaarlijk?
Nee. De hoeveelheid vervuiling ligt ruim onder de normen die er zijn voor gezondheidsrisico’s. Bovendien komt u als bewoner niet of nauwelijks in contact met de stof TBA in het grondwater en dijksloot. Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s en u kunt uw tuin en woning gebruiken zoals normaal.
Ondanks dat er geen gevaar is, moet Ashland BV volgens de Wet bodembescherming wel maatregelen nemen. Omdat de vervuiling zich namelijk makkelijk in het grondwater kan laten meevoeren.

Waar komt de vervuiling vandaan?
De vervuiling komt van het industrieterrein Groote Lindt, van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV (voorheen Hercules BV en Aqualon BV). De stof TBA is hier in de jaren ’60 en ’70 in de bodem gelekt. Dit is in het diepe grondwater gekomen en in de loop van de jaren met de grondwaterstroming meegevoerd naar het noorden. Ten noorden van de Lindtsedijk komt het diepe vervuilde grondwater omhoog (kwel).

Waarom is dit nu pas bekend?
Tot 1987 was er weinig bekend over de gevolgen van bodemvervuiling. Er was ook weinig aandacht voor de bodem en bodemvervuiling. In de jaren ’90 is dat veranderd. Toen zijn diverse onderzoeken op het bedrijfsterrein uitgevoerd en is de bodem op sommige plekken gesaneerd. In 2005 kwam de vervuiling met TBA aan het licht. In 2006 is deze vervuiling op het bedrijfsterrein intensief onderzocht. En in 2016 bleek pas dat de vervuiling ook in het diepe grondwater aanwezig was. Vervolgens is in de periode van 2016 tot en met 2020 het diepe grondwater en de kwel in de polder in fases onderzocht.

Vragen of meer informatie?

Wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via het online contactformulier. Zet alstublieft in het onderwerp: vervuiling Nederhoven.

OZHZ voert de vergunning, toezicht en handhaving van de Wet bodembescherming uit namens de Provincie Zuid Holland