Aangepaste vergunning voor rangeerterrein Kijfhoek ligt klaar

Op het Zwijndrechtse rangeerterrein Kijfhoek is ProRail dagelijks bezig met splitsen en samenstellen van goederenwagons. Om de veiligheid van het terrein verder te verbeteren, wil ProRail een aantal aanpassingen doen. Zij vroegen daarvoor toestemming aan OZHZ.

Gevraagde aanpassingen

Het gaat om:

  • De aanleg van 2 calamiteitenwegen; hierdoor kunnen hulpdiensten makkelijker, sneller en sneller een incident bestrijden.
  • Het vervangen van het heuvelsysteem; hier worden de treinwagons aan elkaar gekoppeld.

Veiligheid verbetert en geluidsniveau blijft hetzelfde

OZHZ beoordeelde de aanvraag. Onze vergunningverleners keken bijvoorbeeld of de wijzigingen niet leiden tot extra geluid. Ook keken ze extra goed naar de veiligheid. Dit in nauw overleg met VRZHZ; in dit geval gaat de veiligheid erop vooruit. De brandweer kan door de calamiteitenwegen namelijk beter en sneller optreden tijdens incidenten.

Wilt u de stukken van de vergunning inzien?

Het gaat hier om een aanpassing van de al bestaande vergunning. Voor iedereen is de aangepaste vergunning nu in te zien. De stukken liggen vanaf 6 oktober tot en met 17 november 2020 ter inzage bij OZHZ. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. U kunt de vergunning ook hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan! We noemen dit een bezwaar. Dit kan in de hierboven genoemde periode. Bij een bezwaar stuur u een brief naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Postbus 550, 3300 AN Dordrecht). Onze vergunningverleners bekijken alle bezwaren en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf.

Bekijk ook het nieuwsbericht van gemeente Zwijndrecht. Hierin staat onder andere meer over de verschillende partijen die van Kijfhoek een veiliger emplacement willen maken.

Het bedrijf Kijfhoek valt onder het bevoegd gezag van de gemeente Zwijndrecht. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de gemeente de vergunning.