Grondwatervervuiling in wijk Nederhoven

In een deel van de wijk Nederhoven is grondwatervervuiling geconstateerd. De hoeveelheid vervuiling is klein, waardoor er geen gezondheidsrisico’s zijn. Het bedrijf waar de vervuiling vandaan komt, neemt maatregelen. Wij controleren of dit goed gebeurt. De bewoners zijn op de hoogte gebracht.

Grondwatervervuiling; wat is er aan de hand?

In een deel van de wijk Nederhoven is het grondwater vervuild met Tert-Butyl-Alcohol (TBA). Ook is het water in een deel van de dijksloot langs de Lindtsedijk (ter hoogte van het IJsvogelplein) vervuild met TBA.

De stof TBA wordt gebruikt bij de productie van Natrosol. Natrosol zit in verf, make-up, farmaceutische producten en bouwmaterialen.

Waar komt de vervuiling vandaan?

De vervuiling komt van het industrieterrein Groote Lindt, van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV (voorheen Hercules BV en Aqualon BV). De stof TBA is hier in de jaren ’60 en ’70 in de bodem gelekt. Dit is in het diepe grondwater gekomen en in de loop van de jaren met de grondwaterstroming meegevoerd naar het noorden. Ten noorden van de Lindtsedijk komt het diepe vervuilde grondwater omhoog (kwel).

Is het vervuilde water gevaarlijk?

Het vervuilde grondwater is niet gevaarlijk. Het ligt ruim onder de normen die er zijn voor gezondheidsrisico’s. Bovendien komt u als bewoner niet of nauwelijks in contact met de stof TBA in het grondwater en dijksloot. Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s en u kunt uw tuin en woning gebruiken zoals normaal.

Ondanks dat er geen gevaar is, moet Ashland BV volgens de Wet bodembescherming wel maatregelen nemen. Omdat de vervuiling zich namelijk makkelijk in het grondwater kan laten meevoeren.

Waarom is dit nu pas bekend?

Tot 1987 was er weinig bekend over de gevolgen van bodemvervuiling. Er was ook weinig aandacht voor de bodem en bodemvervuiling. In de jaren ’90 is dat veranderd. Toen zijn diverse onderzoeken op het bedrijfsterrein uitgevoerd en is de bodem op sommige plekken gesaneerd. In 2005 kwam de vervuiling met TBA aan het licht. In 2006 is deze vervuiling op het bedrijfsterrein intensief onderzocht. En in 2016 bleek pas dat de vervuiling ook in het diepe grondwater aanwezig was. Vervolgens is in de periode van 2016 tot en met 2020 het diepe grondwater en de kwel in de polder in fases onderzocht.

Wat heeft Ashland BV al gedaan?

Ashland BV bracht de vervuiling onder ons toezien zorgvuldig in kaart. Daarnaast is Ashland BV gestart met het oppompen en opvangen van vervuild grondwater op het bedrijfsterrein. Zo voorkomen ze dat meer vervuild grondwater het terrein verlaat.

Wat is het vervolg en de procedure?

Het adviesbureau van Ashland BV werkt aan een saneringsplan. Dit plan verwachten we na de zomer. Wij beoordelen dit plan via een beschikkingsprocedure. Belanghebbenden kunnen tijdens deze procedure ook hun mening geven.

Vragen of meer informatie?

Wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via het online contactformulier. Zet alstublieft in het onderwerp: vervuiling Nederhoven.

Contactformulier