Resultaten bodemonderzoek volkstuinen

In 2020 hebben we in opdracht van de provincie een bodemonderzoek naar lood uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats in 27 volkstuinen binnen onze regio. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend. Er is goed nieuws. De meeste tuinen hebben voldoende kwaliteit om het te kunnen gebruiken als volkstuin.

In de zomer de laatste resultaten

In 13 volkstuinen is de kwaliteit goed genoeg. Bij de overige tuinen is de gemiddelde kwaliteit matig. Bij een matige kwaliteit zijn directe maatregelen niet nodig. Twee volkstuinen onderzoeken we in mei 2021 verder. In de zomer ronden we het hele onderzoek af. In het dossier ‘Lood in bodem’ vindt u onder andere tips over het gebruik van een volkstuin met een mogelijke loodverontreiniging.

Lood in de regio Zuid-Holland Zuid

Op veel plaatsen in Nederland, zo ook in onze regio, zit lood in de bodem. Dit komt, omdat lood in het verleden op verschillende plaatsen en in diverse producten werd gebruikt. Lood kan een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Daarom voert OZHZ verschillende bodemonderzoeken uit.