Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Gezamenlijk duurzame ambities concreet maken

De gemeente Papendrecht is bezig met een routekaart voor de huisvesting van Voortgezet Onderwijs in de gemeente. Hierbij wordt gekeken of en hoe gemeentelijke ambities op duurzaamheid hierin te realiseren zijn. Maar wat is nu echt belangrijk en welke kansen bevinden zich op deze locaties? Daar kwamen we samen achter in het project Ambitieweb. We organiseerden een werksessie met experts uit de gemeente en OZHZ. Zo konden we over elk thema de kansen en belemmeringen aangeven en gezamenlijk een ambitieniveau bepalen. Voor enkele thema’s voerden we een quickscan milieu uit.

De ervaringen met deze werkwijze en het Ambitieweb voor het VO waren zeer positief. Daarom is er nu de wens om ook een gemeentebreed Ambitieweb op te stellen. Deze analyse kan de basis vormen voor toekomstige projecten en ontwikkelingen.

Uitgelicht project: energiebesparing hoog op de agenda

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Bedrijven nemen daarom steeds meer energiebesparende maatregelen. Dit zien we niet alleen bij de echte grootverbruikers. Ook kleinere bedrijven voelen de noodzaak om bewuster te ondernemen. In opdracht van de gemeente helpt OZHZ klein- midden en grootverbruikers hierbij. Zo voeren we energiescans uit. De uitkomsten van deze scans worden uitvoerig besproken met de ondernemers en we kijken samen met hen naar passende oplossingen. Het afgelopen jaar voerden we zeker 10 van deze scans uit en adviseerden we bij offertetrajecten voor energiebesparende maatregelen.

Voor het stimuleren van de midden- en grootverbruikers is er door OZHZ vanuit de bedrijventerreinenaanpak uit de E-agenda op 27 oktober een bedrijvenbijeenkomst Duurzaam Ondernemen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvond bij één van de koplopers op het bedrijventerrein Oosteind, vertelden de koplopers inspirerende verhalen en gaven zij concrete praktijkvoorbeelden.