Onderzoek Algemene Rekenkamer naar milieucriminaliteit

De Algemene Rekenkamer onderzocht de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven). Dit zijn bedrijven waar met erg veel gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Het onderzoek geeft aan dat de aanpak beter kan. Bijvoorbeeld op het gebied van informatiekwaliteit.

Ook in de regio Zuid-Holland Zuid staan verschillende BRZO-bedrijven. Sinds enkele jaren is het toezicht op deze bedrijven samengebracht bij zes omgevingsdiensten. In de regio Zuid-Holland Zuid houdt DCMR toezicht op deze bedrijven.

De zes bedrijven geven samen via Omgevingsdienst NL een eerste reactie

Ze onderschrijven het belang van het onderzoeksrapport. Bekijk de reactie van de DCMR.