Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Uitgelicht project: Gemeentelijk vastgoed energieneutraal in 2035

Het geven van het goede voorbeeld ziet de gemeente Hardinxveld-Giessendam als een van de krachtigste invloeden op ontwikkelingen en motivatie bij inwoners, ondernemers en de gemeente zelf. Om als gemeente zelf het goede voorbeeld te kunnen geven op het gebied van duurzaamheid, is het onder meer belangrijk om inzicht te hebben in het huidige energieverbruik en –besparingspotentieel van de gemeentelijke panden.

We hebben energiescreenings uitgevoerd bij zeven gemeentelijke panden. Zo werden de energiebesparende en -opwekkende maatregelen in beeld gebracht. Door de uitkomsten hiervan te vergelijken met het MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) ontstaat ook inzicht in termijn waarop energiemaatregelen kosteneffectief gecombineerd kunnen worden met het (groot) onderhoud van gebouwen. Een voorbeeld van een praktische toepassing is dat bij het onderhoud van het dak van het zwembad direct extra dakisolatie is toegepast. Op deze manier worden verduurzamingskansen bij de gemeentelijke panden de komende jaren – al dan niet op natuurlijke momenten – uitgevoerd. Zo werkt Hardinxveld-Giessendam toe naar een energieneutraal gemeentelijk vastgoed in 2035.

Samen voorbereiden op de Omgevingswet

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het organiseren van omgevingstafels. OZHZ heeft hier op diverse manieren een bijdrage aan geleverd. Zo nemen we in uw gemeente deel aan een omgevingstafel voor de vergunningsprocedures rond de scheepswerven Neptune Construction en Neptune Repair. Het in 2020 gestarte traject voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij Neptune Construction is in 2021 tot een succesvol eind gebracht.

Wat houdt een omgevingstafel nu precies in? We leggen het uit