Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Uitgelicht project: Cosun Beet Company Puttershoek

In 2021 heeft OZHZ geadviseerd op drie belangrijke ontwikkelingen bij Cosun. Zo speelden we een rol bij de realisatie van de Zonneweide. We hielden toezicht op de aanleg en handelden reacties van omwonenden hierop af. Op 15 februari 2021 is een vergunning verleend voor het veranderen van Cosun. Een groot deel van de het oorspronkelijke terrein van Suiker Unie maakt namelijk geen onderdeel uit van het bedrijf. Cosun bestaat voortaan uit de suikerspecialiteitenfabriek, het distributiecentrum en de zonneweide. Er worden geen suikerbieten meer verwerkt.

Vanwege de herinrichting van het terrein was veel grondverzet nodig. Dit bestaat uit het uitgraven of ophogen van een terrein, zodat er wegen of andere constructies kunnen worden aangelegd. Hiervoor waren grote hoeveelheden grond nodig, die veelal van buiten de regio kwam. Dit heeft tot een groot aantal meldingen geleid. OZHZ heeft alle meldingen behandeld en toezicht gehouden op de toepassing van de grond.

De herinrichting is nog niet klaar. Rondom de haven zijn plannen voor heel veel grondverzet en ophoging met ca. 300.000 m³. OZHZ is in overleg met de gemeente om een en ander in goede banen te leiden zodat ook het aantal meldingen gereduceerd en efficiënt kan worden opgepakt. Het transport van deze grond is gepland over het water zodat dit niet over de bestande dijken hoeft.

Uitgelicht project: Vervolg bodemonderzoek Meestoof Oud-Beijerland

Om het terrein op te hogen werd vroeger, bij de bouw van nieuwe woningen, grond gebruikt afkomstig van verschillende locaties. Zo ook in de Hoeksche Waard. Inmiddels weten we dat deze grond verontreinigd kan zijn. Soms is deze verontreiniging ernstiger dan gedacht. Om dat gericht te kunnen vaststellen, doet OZHZ nauwkeurig onderzoek. We hebben al eerder bodemonderzoek gedaan in zowel openbaar gebied als in een aantal tuinen van de Meestoof. De gemeente Hoeksche Waard heeft nu besloten om alsnog aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Er worden namelijk nog regelmatig vragen gesteld over deze verontreiniging.

Uitgelicht project: Modernisering beleidsvisie externe veiligheid

Veilig wonen en werken in de buurt van risicovolle bedrijvigheid met gevaarlijke stoffen is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben de toenmalige vijf gemeenten van Hoeksche Waard in 2015 een beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Deze visie verwoordt het gewenste omgevingskwaliteit voor externe veiligheid. Met de komst van de Omgevingswet introduceert het Rijk een nieuw systeem voor het verantwoorden/accepteren van externe veiligheidsrisico’s. De huidige beleidsvisie externe veiligheid van gemeente Hoeksche Waard is daarmee verouderd. In opdracht van gemeente Hoeksche Waard heeft OZHZ een voorstel uitgewerkt voor een gemoderniseerde beleidsvisie externe veiligheid.

Flexibiliteit in de nieuwe beleidsvisie
Beleidsactualisatie doen wij natuurlijk niet alleen. We werken daarbij nauw samen met de adviseurs bij de gemeente Hoeksche Waard en de Veiligheidsregio. Het voorstel handhaaft het gewenste kwaliteitsniveau uit de huidige beleidsvisie, door toepassing van de nieuwe systematiek van de Omgevingswet. Er wordt ook meer flexibiliteit geboden. Om bij een nieuwe risicovolle situaties aan te tonen dat door het treffen van maatregelen aan het gewenste niveau van bescherming kan worden voldaan. Wij hebben de gemoderniseerd beleidsvisie toegepast in de pilot omgevingsplan Klaaswaal. De pilot wordt onder leiding van de gemeente Hoeksche Waard uitgevoerd. De pilot Omgevingsplan Klaaswaal loopt in 2022 door.