Bewoners uit Oud-Beijerland maken hun daken asbestvrij

Afgelopen zaterdag 30 oktober verwijderden buurtbewoners uit de straten Griendwerker, Hoefsmid, Rietsnijder en Binnenpad uit Oud-Beijerland hun asbestdaken. Deze vervingen zij met een gezond dak. De deelnemers kregen gratis beschermende kleding en verpakkingsmateriaal. En er stonden twee containers in de deelnemende wijk, waardoor bewoners niet zelf met het asbest naar de milieustraat hoefden te rijden. Op deze dag was het verwijderen van de daken niet alleen makkelijk, maar ook gezellig.

In totaal deden 58 adressen mee

De bewoners van deze adressen deden mee, omdat in deze straten veel asbestdaken voorkomen.

Wethouder Piet van Leenen kwam zaterdag een kijkje nemen. Hij is trots dat zoveel dakeigenaren samen de mouwen opstroopten. “Samen met OZHZ en de RAD wilden wij invulling geven aan het landelijk initiatief om asbestdaken aan te pakken. De inzet was een pilot om het inwoners makkelijker te maken om zelf de daken te vernieuwen. Mijn complimenten aan alle inwoners die aan deze actie meededen. Zij werkten hard aan hun daken en lieten hiermee zien dat iedereen heel goed zelf hun asbestdak kan verwijderen. Het resultaat mag er zijn! Al met al is deze pilot zeker de moeite waard om na te denken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.”

Waarom deden deze straten mee?

In deze straten staan relatief veel schuren met een asbestdak. Een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest bevatten. Asbestdaken zijn een risico voor de gezondheid en het milieu. Weer en wind zorgen kunnen ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen uit deze daken. Bij het plotseling beschadigen van een asbestdak, bijvoorbeeld door brand of hagel, kunnen deze kankerverwekkende vezels in de lucht en op de grond terecht komen.

Ook zelf een asbestdak verwijderen?

Daken met een oppervlakte kleiner dan 35 vierkante meter mogen particulieren onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Hoe? Op deze pagina vindt u handige informatie over het verwijderen van asbest.