Geluid door windpark Hogezandse polder

Sinds 2018 draaien de windmolens bij de Hogezandse polder in de Hoeksche Waard. Wij weten dat er regelmatig klachten zijn over geluid, met name bij bepaalde windrichtingen en -snelheden. Windturbines mogen geluid en schaduw maken, maar moeten wel voldoen aan de regels. OZHZ controleert of het bedrijf zich daaraan houdt. Tot nu toe blijkt uit de onderzoeken dat dit windpark voldoet aan de wettelijke regels voor geluid en slagschaduw. Hoe zit het precies?

Wat zijn precies de regels?

In Nederland zijn er geluidsregels, deze staan in het Activiteitenbesluit. Ze geven aan hoe hard het geluid mag zijn, uitgedrukt in decibellen (dB). Overdag mag het geluid meer zijn dan ’s nachts.

Ook zijn er regels over slagschaduw. Bij een woning mag maximaal 20 minuten per dag en maximaal 17 keer per jaar slagschaduw zijn. Slagschaduw kan bijzonder hinderlijk zijn. De meeste windturbines zijn daarom zo ingesteld, dat de turbine automatisch stilgezet wordt als slagschuw optreedt.

De regels

Geluidsonderzoek vanaf 2018

Het eerste onderzoek was voordat de windmolens kwamen. Geluidsmetingen brachten in kaart hoeveel geluid er al in het gebied was. Dit noemen we ook wel achtergrondgeluid. Hierdoor is aan te tonen hoeveel geluid de windturbines maken.

Sinds 2018 draaien de windmolens, eerst op proef. Tijdens deze proefperiode werden de systemen van de windturbines getest. Toen zijn de ook de eerste geluidsmetingen gedaan en de molens goed ingesteld.

Heeft u geluidsoverlast?

Een groep inwoners geeft aan nog steeds overlast te hebben. Zij hebben hier regelmatig contact over met Eneco, de eigenaar van het windpark. Hoewel het windpark voldoet aan alle regels, kijkt Eneco wel of ze met bepaalde instellingen en andere aanpassingen alsnog de overlast kunnen verminderen. Heeft u last? En heeft u nog geen contact met Eneco hierover? Laat het hen weten, mogelijk kunnen ze iets betekenen.

Ondertussen blijft OZHZ in gesprek met andere overheden en het windpark over de overlast. Ook blijven wij controleren of het park zich aan de regels blijft houden. De situatie is bij ons bekend, het is dus niet nodig om opnieuw een melding te doen van geluidsoverlast over dit windpark. Tenzij u denkt dat de overlast opeens flink toeneemt of verandert. Dan vragen wij u online een melding te doen.

Verandert de overlast? Doe een melding

Heeft u last van slagschaduw?

Meld de overlast online bij ons. Geef daarin goed aan wanneer u precies last heeft. Bij meldingen contacten wij het windpark om te achterhalen of de instellingen goed staan. Blijft daarna de overlast? Dan nemen wij contact met u op om het verder te bekijken en te bespreken.

Meld slagschaduw bij ons

Veel gestelde vragen

  • Doet OZHZ ook zelf metingen bij windturbines?
    OZHZ gaat niet zelf op pad voor geluidsmetingen. Een enkele geluidsmeting zegt namelijk niet zoveel. Het geluid van een windmolen kan per dag namelijk erg wisselen. Onder andere door de windsnelheid. Een windmolen mag soms meer geluid maken dan toegestaan. Het gaat erom dat zij gemiddeld over een heel jaar niet méér geluid maken dan toegestaan. Wel controleren onze geluidsexperts de uitgevoerde geluidsonderzoeken. Zijn ze goed uitgevoerd? Houden ze zich aan de regels? Is extra onderzoek nodig? Dat kunnen we zo goed beoordelen.
  • Ik heb last van slagschaduw van windturbines, hoe zit dat?
    Ronddraaiende wieken van een windturbine werpen schaduw op de omgeving. Dat wordt ‘slagschaduw’ genoemd. Die schaduw reikt het verst als de zon laag staat (’s winters, ’s ochtends en ’s avonds). Bij een woning mag maximaal 20 minuten per dag en maximaal 17 keer per jaar slagschaduw zijn. Slagschaduw kan bijzonder hinderlijk zijn. De meeste windturbines zijn daarom zo ingesteld, dat de turbine automatisch stilgezet wordt als slagschuw optreedt.
  • Hoe kan het geluidsniveau acceptabel zijn, terwijl ik ’s nachts overlast heb en in de zomer niet in mijn tuin kan zitten zonder de turbines te horen?
    Het kan zijn dat u toch overlast ervaart van de windturbines, ook al voldoen zij aan de wettelijke normen. De geluidsnorm in Nederland is gericht op het voorkomen van hinder in huis met gesloten ramen. Hinder die u ervaart wanneer ramen of deuren geopend zijn of wanneer u in de tuin zit, hoort daar niet bij. De wet staat dus enige mate van geluid toe, windmolens mogen een mate van hinder veroorzaken.