Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies, bijvoorbeeld over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken. En staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Hergebruik van grond zorgt ook in 2021 voor groot aantal toetsingen

Veel agrariërs in de gemeente Molenlanden kunnen extra grond gebruiken. Deze grond is vaak afkomstig van andere gemeenten. Agrariërs zijn blij met deze grond omdat de veenweiden blijven zakken. Extra grond zorgt voor drogere akkers en weilanden, wat gunstig is voor de landbouw.

Hergebruik van grond mag niet zomaar en moet altijd gemeld worden. Er zijn regels over het gebruik van verontreinigd grond, zodat schone gebieden ook echt schoon blijven. Circa 45 % van alle meldingen in de regio Zuid-Holland Zuid vindt plaats in Molenlanden.

Als OZHZ toetsen wij of de gemelde grond ook daadwerkelijk de grond is die wordt toegepast. Daarnaast beoordelen we of de toepassing nuttig en functioneel is. En controleren we of er geen toepassingen zijn in het broedseizoen.

Uitgelicht: Bijdrage RES Alblasserwaard

Gemeente Molenlanden is druk bezig met de Regionale Energie Strategie (RES) Alblasserwaard. Deze is dit jaar vastgesteld. Vanuit OZHZ analyseerden we hiervoor het verbruik en opwek in de gemeente en regio. Met behulp van online data maakten we een factsheet over de CO2-uitstoot, het energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Deze input is meegenomen in het verdere RES-traject.

Om de RES-doelen te halen is het belangrijk om meer  zonnepanelen op bedrijfsdaken te plaatsen. Vaak horen we van ondernemers dat ze hierbij aanlopen tegen belemmeringen. Daarom ontwikkelden we een handig overzicht van belemmeringen en oplossingen. Dit deelden we met ondernemers (o.a. in de nieuwsbrief Economische Zaken), zodat zij handvatten hebben toch met zon op dak bezig te gaan.

Uitgelicht project: de drie musketiers

In de gemeente Molenlanden trekken we als OZHZ regelmatig op met twee andere uitvoeringsdiensten. Dat zijn de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) en de Veiligheidsregio (VRZHZ). Toen de gemeente de behoefte uitte om de drie uitvoeringsdiensten beter te leren kennen, organiseerden we in de zomer van 2021 een presentatie voor de projectgroep Omgevingswet. Hiermee lieten wij zien waar wij – als de drie musketiers – samen toe in staat zijn en wat de meerwaarde is van onze samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van data, het in kaart brengen van risico’s en het bedenken van integrale oplossingen.