Integrale controle tegen ondermijnende criminaliteit

De gemeente Molenlanden controleerde op 21 april diverse bedrijven in Arkel op het naleven van wet- en regelgeving. Dit samen met Politie, OZHZ en Regionaal Informatie en Expertisecentrum Rotterdam. Een aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dit is als criminelen misbruik maken van legale bedrijven om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Ondermijnende criminaliteit

Tijdens de controle werd gekeken naar de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Ook zijn de bedrijfspanden onderzocht op illegale activiteiten. De controle in Arkel is succesvol verlopen. Er zijn geen specifieke afwijkende zaken geconstateerd in het kader van ondermijnende activiteiten, wel enkele milieuovertredingen.

Bewustzijn creëren

Tijdens de controle is ook aandacht besteed aan het bewustzijn van ondernemers met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Weet een ondernemer wat de signalen zijn om ondermijning te herkennen? En wat de risico’s zijn van het verhuren van panden aan criminelen? Als ondernemers zich hiervan meer bewust zijn, dan verhoogt dit hun weerbaarheid. Hierdoor worden eerder en meer meldingen gedaan.

Melden helpt!

Bij het opsporen van vastgoedcriminaliteit zijn meldingen van verhuurders en uit de omgeving enorm belangrijk. De signalen waar men op kan letten zijn bijvoorbeeld: onduidelijkheid over wie een woning bewoont, onbekenden die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan. Dit kan allemaal wijzen op ondermijnende criminaliteit. Vermoedens kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Veilige omgeving

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat vaak dichterbij is dan je denkt. Het raakt ons allemaal. Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Door deze ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook panden sluiten. Zo maken we wijken en buurten weer veiliger.