Bedrijfsactiviteiten en natuur

Wilt u vlakbij een natuurgebied werkzaamheden uitvoeren? Of staat uw bedrijf bijvoorbeeld in een natuurgebied en wilt u uitbreiden? Dan heeft u een vergunning en soms ook een ontheffing nodig. Een natuurgebied valt namelijk onder de Wet Natuurbescherming (Wnb). In deze wet staan allerlei regels om het gebied te beschermen (gebiedsbescherming), maar ook welke dieren en planten beschermd zijn (soortenbescherming).

Vergunning aanvragen

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren en uw woning of bedrijf staat vlakbij een natuurgebied of in een natuurgebied? Dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Ontheffing nodig bij (ver)bouw- of sloopplannen

Als u gaat bouwen, verbouwen of slopen moet u altijd eerst onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren of planten op uw locatie. Bijvoorbeeld vleermuizen of (broedende) vogels. En zo ja, of de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor beschermde dieren en planten. Ook als u geen vergunning of sloopmelding nodig heeft, kan het zijn dat u toch een ontheffing moet aanvragen voor uw bouw- of sloopwerk. Bekijk meer informatie over bouwen, slopen en natuur.