Extra investeren als ondernemer

Als bedrijf wilt en kunt u vaak meer doen dan wettelijk is verplicht. Uit energiescans blijkt dat veel ondernemers tot 30% meer kunnen besparen op de energiekosten. Ook liggen er kansen voor het zelf opwekken van energie, alleen of samen met buurbedrijven. Soms kunnen ook buurtbewoners meedoen via een postcoderoosregeling. Verduurzaming begint met voorbereiding: hoe sta ik er nu voor, wat moet en wat kan?

Adviseurs van OZHZ organiseren samen met gemeenten en provincie activiteiten om ondernemers hierbij te helpen. Bijvoorbeeld met duurzaamheidsscans, expertmeetings, informatie over wetgeving, subsidies en mogelijkheden. Vaak combineren we dit met andere verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van bodem, lucht, circulaire economie en ecologie.

Zon op uw dak? Check of uw dak geschikt is

Check 1: Is uw bedrijfsdak uw eigendom?

Check 2: Biedt uw dak een haalbare business case?
Doe hier een dakscan.

Check 3: Is mijn dak technisch geschikt?
Een technische keuring van het dak kan nodig zijn bijvoorbeeld wanneer het gaat om een lichte constructie. Of wanneer het dak al veel belast wordt.

Heeft u de 3 bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is uw dak geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Met en zonder eigen middelen. Ook zijn er verschillende subsidies.

Veel voorkomende belemmeringen en oplossingen

‘Mijn dak is niet sterk genoeg’
Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook lichtgewicht zonnepanelen. De Provincie Zuid-Holland stelt een subsidie beschikbaar voor het aanpakken van het dak om het geschikt te maken voor zonnepanelen.

‘Ik ben niet de eigenaar van het dak’
Benader dan uw verhuurder. Mogelijk kunt u door samen te werken toch zonnepanelen op het dak realiseren. Lukt dit niet? Dan zijn er meer opties op te verduurzamen.

‘Ik kan nu niet zelf investeren’
Kunt u nu zelf niet investeren, maar beschikt u wel over een bruikbaar dak? Biedt uw dak dan aan een energiecoöperatie aan op het bedrijventerrein of in de buurt. Neem contact op met het parkmanagement of de Omgevingsdienst; zij kunnen u wellicht helpen.

‘Mijn verzekeraar doet moeilijk’
Kan uw eigen verzekeraar geen haalbare oplossing bieden? Er zijn gespecialiseerde zonne-energie verzekeraars. Denk niet alleen aan opstalverzekering, maar vooral ook aan een goede dekking voor productieverlies door storing of een ongeval.

Ga na wat in uw regio al gebeurt

In steeds meer gemeenten doen wij dergelijke duurzaamheidstrajecten. Vraag bij uw gemeente naar de lokale initiatieven. En ga eens na op uw bedrijventerrein wat anderen al doen, bijvoorbeeld via de park manager.

Welke subsidies en fiscale voordelen zijn er?

In zulke initiatieven spreken we ook over de financiële kant. Als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, is het vaak mogelijk om fiscaal voordeel of subsidie te krijgen. De overheid biedt allerlei mogelijkheden. Via http://www.rvo.nl/ gaat u na of de maatregelen die u gaat uitvoeren, u ook fiscaal voordeel opleveren.

Enkele voorbeelden:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA); fiscaal voordeel bij investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE; een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
  • Mobiliteit energietransitie; subsidie voor innoveren in mobiliteit in Zuid-Holland
  • Lokale initiatieven energietransitie; subsidie voor lokale initiatieven in Zuid-Holland
  • SDE++ subsidie; een tegemoetkoming voor de opgewekte zonnestroom van zonnepaneelinstallaties van meer dan 15 kW op grootverbruiksaansluiting.
  • Salderen bij zonnepanelen; dit gaat over enkele jaren veranderen in een subsidieregeling. Bij salderen betaalt u alleen voor het aantal kWh dat u in een jaar meer gebruikt dan opwekt. Dit geldt alleen voor kleinverbruikers. Klik hier (RVO) en hier (consumentenbond) voor meer informatie.

Regelmatig zijn er nieuwe subsidies, of is er juist een subsidiepot weer leeg. Ook kunnen de mogelijkheden per provincie of gemeente wisselen. Ga daarom zowel bij uw gemeente, de provincie als bij de Rijksoverheid na wat mogelijk is.

Geef uw interesse door

Bent u ondernemer en wilt u zelf aan de slag? Vraag na bij uw ondernemersvereniging, bij ons of bij uw gemeente of er in uw buurt initiatieven zijn op energiegebied. Zo krijgt u handvatten en meer overzicht om snel in actie te komen. Ook kunt u aan ons vragen stellen over de wetgeving die voor u geldt. De omgevingsdienst bereikt u via 078 – 770 85 85, of stuur ons online een bericht.

Handige links

Vragen?

Onze energiespecialisten helpen u graag.