Energieregels en wetgeving voor bedrijven

Bedrijven zijn verplicht om energie te besparen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de wet. Inspecteurs van OZHZ komen ook bij u langs voor controle. Als extra maatregelen of investeringen nodig zijn, geven wij dit bij u aan. Daarnaast bent u vanaf 2019 verplicht zelf meldingen bij ons te doen. Door te investeren in energiebesparing, werkt u mee aan een duurzame groei.

Doe zelf de check

Met de Regelhulp van de Rijksoverheid checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Welke regels gelden voor mijn bedrijf?

Wetgeving in Nederland

Mogelijke wetgeving waarmee u te maken hebt:

  • Omgevingswet: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingsregeling;
  • Wet milieubeheer: soms nog de eisen uit de Omgevingsvergunning;
  • Informatieplicht Energiebesparing;
  • Onderzoeksplicht Energiebesparing;
  • European Energy-Efficiency Directive (EED);
  • Energielabel-verplichting kantoren;

Wet Omgevingswet: vijf jaar terugverdientijd

Veel bedrijven zijn verplicht om maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. U bespaart zo energie en benut het economische voordeel.

Geldt dit voor mijn onderneming?

Deze verplichting geldt voor type A en B  inrichtingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgasequivalent gebruiken. Het gaat om bijvoorbeeld veel scholen en kantoren (type A) of garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens (type B). Bij type C inrichtingen is een omgevingsvergunning milieu verplicht. De energiebesparingsplicht geldt vanaf 1 juli 2023 ook voor deze type C inrichtingen. Zij voldoen hieraan door maatregelen te nemen die op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) staan. Soms gelden nog de eisen uit de omgevingsvergunning milieu.

Selecteer de juiste maatregelen

Voor bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht vallen, zijn erkende maatregelen aangewezen. U voert alle erkende maatregelen uit met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Tijdens een controle van OZHZ laat u uw inspanningen zien. Vanaf 2019, en daarna om de vier jaar, moet u zelf uw maatregelen ook melden.

EED: verplichte energie-audit grote bedrijven

Grote bedrijven zijn daarnaast verplicht om elke vier jaar het actuele energieverbruik en de energiestromen in kaart te brengen. In de energie-audit omschrijft de ondernemer ook welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn. Via het stappenplan gaat u na of het verplicht is voor uw onderneming. Indienen doet u vanaf 1 juli 2019 via RVO.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust

Bent u ondernemer en wilt u zelf aan de slag? Vraag na bij ons of bij uw gemeente of er in uw buurt initiatieven zijn op energiegebied. Zo krijgt u handvatten en meer overzicht om snel in actie te komen. Ook kunt u aan ons vragen stellen over de wetgeving die voor u geldt.