Beheer natte koeltoren bij Plastirol niet op orde

Door natte koeltorens kunnen legionellabacteriën in de lucht komen. Je kunt ziek worden door het inademen van deze bacteriën. Hoewel die kans klein is, is het belangrijk om besmetting te voorkomen. Daarom moeten bedrijven zelf zorgvuldig monitoren of er legionella groeit en maatregelen nemen als het misgaat of dreigt te gaan. Vanuit het regionale programma generiek toezicht controleren de OZHZ-inspecteurs of dit ook goed gebeurt.

Extra toezicht

Bij een preventieve controle bleek het beheer van de natte koeltoren bij Plastirol niet op orde. Met name de monitoring op de juiste dosering van biociden laat te wensen over. Het bedrijf was hier in 2020 ook al op aangeschreven door ons, opnieuw dezelfde tekortkoming dus. OZHZ startte een handhavingstraject en intensiveert het toezicht. Tot nu toe hebben wij van de GGD géén signalen ontvangen over omwonenden die last van hun gezondheid hebben door deze natte koeltoren.

Meer over ons toezicht op natte koeltorens?

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking