Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Op weg naar een duurzaam bedrijventerrein

Drie innovatieve ondernemers openden eind 2022 hun deuren voor andere ondernemers in de gemeente. Het inkijkje bij deze duurzame ondernemers maakte deel uit van de mini duurzame bedrijvenroute en was een initiatief van OZHZ, de gemeente en de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO).

Van warmtepomp tot waterstof, van groen dak tot gasloos: er was veel te zien op de route. Een inspirerende middag met mooie voorbeelden hoe je als ondernemer stap voor stap steeds duurzamer kan worden.Wij boden nog twee energiescans aan voor bedrijven die ook met dit thema aan de slag willen. Met zo’n 30 aanwezigen was de opkomst hoog.

Samenwerken en kennis delen is heel belangrijk om stappen te maken. Deze bedrijvenroute was een stap in de richting om dit te doen.

Gert de Jong van de VAO

Waar kan de Oekraïense vluchteling wonen?

De oorlog in Oekraïne is vreselijk. Heel Nederland probeert de vele vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Zo moet ook elke regio een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. Ook Hendrik-Ido-Ambacht. Maar waar krijg je ineens woonruimte vandaan als je er toch al een tekort aan hebt? OZHZ helpt verschillende gemeenten in de zoektocht.

Een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat

Noodopvang is bedoeld als tijdelijke opvang. Dan gelden er over het algemeen andere regels. Maar het betekent niet dat je alles zomaar mag aanwijzen als noodlocatie. Het moet een veilige plek zijn. De milieuspecialisten van OZHZ richten zich vooral op het woon- en leefklimaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met geluidsbelasting, gevaarlijke objecten in de buurt of bodemverontreiniging? We helpen ook in Hendrik-Ido-Ambacht, bijvoorbeeld door te kijken hoe een schip als opvanglocatie kan dienen.

Aanpakken van de groeiende geluidsoverlast

De afgelopen twee (corona)jaren krijgt OZHZ steeds vaker meldingen van inwoners over geluidsoverlast. Zowel rondom winkelcentrum De Schoof als Sophiapromenade ervaren meerdere omwonenden overlast. In veel gevallen is er een duidelijke veroorzaker: de afzuiginstallatie van meerdere (afhaal)restaurants. OZHZ-inspecteurs gaan in zo’n geval op onderzoek uit en in gesprek met de eigenaar over de te nemen maatregelen. Soms gaat het om geluidsoverlast van het laden en lossen van een supermarkt. Een uitgebreid geluidsonderzoek is dan noodzakelijk. Soms weten we de oorzaak niet te vinden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een fluittoon bij de Sophiapromenade. Het onderzoek loopt nog.

Handhaving bij maritiem bedrijf nodig

Soms is een gesprek al voldoende, soms is handhaven nodig. In Hendrik-Ido-Ambacht loopt bijvoorbeeld een bestuursrechtelijke handhaving bij een maritiem bedrijf vanwege geluidsoverlast. We controleren telkens of het bedrijf de gemaakte afspraken naleeft. Is dat niet zo? Dan moeten ze de opgelegde dwangsom betalen. In 2021 is € 22.500 aan dwangsommen betaald. De dwangsomcontroles zet OZHZ in 2022 voort.

Nieuwe bedrijven op Industrieterrein Noordeinde vergeten zich te melden

Onze inspecteurs controleren de bedrijven die bij OZHZ bekend zijn. Nieuwe bedrijven moet zich in veel gevallen melden. Zo houden wij ons bedrijvenbestand up-to-date. Dit doen we regiobreed, vanuit het regionale programma Generiek Toezicht.

Langs bij verzamelgebouwen

Onze inspecteurs richten zich vooral op bedrijfsverzamelgebouwen met kleine ondernemers. Huurders wisselen snel en ondernemers zijn vaak onbekend met de regelgeving. Op industrieterrein Noordeinde inventariseerden we ook de bedrijfsverzamelgebouwen. Bij 11 locaties stelde OZHZ vast dat het bedrijf bij de start geen melding Activiteitenbesluit had ingediend. Daarbij constateerden de toezichthouders overtredingen zoals het niet juist opslaan van gevaarlijke of bodembedreigende stoffen.

Onwetendheid

In bijna alle gevallen is bereidheid om de regels na te leven aanwezig. Het gaat veelal om onwetendheid. Duidelijke en preventieve communicatie kan hierbij helpen. Meer over dit project? Lees het gesprek met Dylan en Marleen: ‘Het onzichtbare bedrijf

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking