Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Aanpakken van bodemverontreiniging Merwehoofd

In Papendrecht is de bodem verontreinigd met vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl). Dit komt door de vroegere activiteiten van vliegtuigfabriek Fokker en haar voorgangers. Het gaat om zes ‘vlekken’ op de locatie Merwehoofd. Het bleek complex om deze verontreiniging aan te pakken.

De sanering is deels afgerond

De verontreiniging is grotendeels verwijderd door de grond weg te halen en door grondwater te onttrekken. Verwacht werd dat de rest van de verontreiniging van nature zelf zou afbreken. Voor vier vlekken was dit zo, voor twee helaas niet. Daar breekt de verontreiniging onvoldoende af.

Nieuw saneringsplan in uitvoering

Er is voor de twee vlekken een nieuw saneringsplan opgesteld. OZHZ ging in overleg met de initiatiefnemer van de sanering, de gemeente en de omwonenden. Er kwam extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s, de verontreiniging zelf en naar een nabij gelegen vijver. Inmiddels is het nieuwe saneringsplan in uitvoering. Voor de vier vlekken waar de sanering al klaar was, is de definitieve beschikking inmiddels ook klaar.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

Complex vraagstuk in de fysieke leefomgeving? OZHZ stelde samen met de Brabantse omgevingsdienst OMWB de nieuwe handreiking ‘Milieu en het omgevingsplan’ op. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

In deze eerste versie gaat het over de thema’s geur en geluid. Later volgen er meer. De handreiking is een belangrijk instrument bij de complexe vraagstukken die zich ongetwijfeld voor en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voordoen.

Download de handreiking