Vang bilgewater op in de havens

Bilgewater ontstaat in de machinekamer van een boot. Het is vaak een mengsel van water, olie en chemicaliën. Dit tast de kwaliteit van het water aan. Is er bij een jachthaven ruimte voor meer dan 50 boten (uitgezonderd boten met een buitenboord motor)? Dan is de haven wettelijk verplicht om het bilgewater in te zamelen. Zo dragen we met elkaar bij aan het schoon en gezond houden van het milieu. Samen met DCMR zetten wij ons hier voor in.

Negatieve gevolgen voor mens en dier

Het vervuilde water kan negatieve gevolgen hebben voor de onderwaterwereld. Bilgewater kan de voortplanting en gezondheid van vissen, watervogels en –dieren aantasten. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor de mensen die in het water zwemmen, vissen of anders recreëren. Wanneer zij het vervuilde water binnen krijgen, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

Maar er zijn meer nadelen. Zo stinkt het water vaak. Deze rotte geur kan in de haven blijven hangen. Ook creëert bilgewater met olie voor een vies olielaagje op het water. Kortom, tijd om hier wat aan te doen.

Houd het water en de haven schoon met deze tips

Geef als eigenaar van de haven duidelijk aan dat gebruikers in de haven het bilgewater kunnen inleveren. Kijk als gebruiker zelf ook of er een optie is om het bilgewater in te leveren.

Er zijn verschillende manieren om het bilgewater op te vangen:

  1. Met een afzuigslang langs de kade en een opslagtank.
  2. Een inzameling in een kunststof vat/IBC.
  3. Een afzuiginstallatie in de werkplaats en een opslagtank.

Is er geen mogelijkheid om bilgewater in te nemen? Maak dan een afspraak met een jachthaven in de buurt om de voorziening te delen.