Ons werk, voor u

Een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken. Als omgevingsdienst helpen wij daarbij met het verlenen van zorgvuldige vergunningen en intensief toezicht. Ook geven we advies bij voorbeeld nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of milieuvraagstukken en staan we 24/7 klaar voor inwoners als zij overlast hebben van bedrijven. Wij delen graag onze belangrijkste cijfers, verhalen, nieuws, voorbeelden en behaalde resultaten.

Meer veilige parkeerplekken bij Schenk Tanktransport

Tijdens controles van ons en de veiligheidsregio zagen inspecteurs tankwagens met gevaarlijke stoffen op plekken staan die niet mogen volgens de huidige vergunning. Wij gingen met bedrijf Schenk Tanktransport B.V in gesprek. Wat is er aan de hand?

Toestemming geregeld via de vergunning

Het bedrijf heeft meer parkeermogelijkheden nodig. Zowel voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen als voor vrachtwagens die leeg zijn, maar nog gereinigd moeten worden. Ze vroegen bij ons toestemming en dienden daarvoor bij ons een vergunning in. Wij geven onder voorwaarden toestemming. De ontwerpbeschikking ligt inmiddels bij het bedrijf. Na hun reactie publiceren we deze vergunning.

Nieuw plan voor Fatimakerk

Woonruimte creëren, maar ook een beeldbepalend kerkgebouw met cultuurhistorische waarde behouden? Dat gebeurt met de Fatimakerk, en het terrein dat daar onderdeel van uitmaakt. Het bleek een uitdaging om tot een goed plan te komen. Maar het lukte!

19 woningen in bestaande kerkgebouw

OZHZ adviseerde de gemeente bij dit traject. Over het eerste plan adviseerden wij negatief. Door de bouw van een nieuw appartementencomplex op de locatie van de kerk, zou het beeld te veel veranderen en de open groene ruimte verloren gaan. Wij spraken met de gemeente en de initiatiefnemer. Er kwam een nieuw plan waarbij 19 woningen komen in het bestaande kerkgebouw. Later in 2023 verwachten we de definitieve vergunning.

Werkzaamheden zwembad Blokweer in volle gang

Tijdens een reguliere controle zagen OZHZ-inspecteurs dat het roestvaststalen zwembadbassin van het zwembad op verschillende plekken roestvorming en lekkageverschijnselen vertoonde. Uit eerdere gevallen op andere plekken in het land weten we dat roestvorming op roestvaststaal gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Dit komt doordat chloor in het zwemwater staal kan aantasten.

Zwembad sloot deuren

OZHZ drong aan op een aanvullende inspectie. Tijdens deze inspectie bleek de aantasting van het roestvaststaal zelfs in een gevorderd stadium. Het was niet verantwoord om het zwembad open te houden. In overleg met de gemeente sloot het zwembad direct haar deuren.

Huidige bak vervangen door betonnen bak

De gemeente liet een gespecialiseerd adviesbureau meerdere onderzoeken uitvoeren. De gemeenteraad besloot op basis van die onderzoeken om de huidige bak te vervangen door een betonnen bak. OZHZ is en blijft nauw betrokken, bijvoorbeeld voor het regelen van vergunningen.

Werkzaamheden in volle gang

De vergunningen voor het zwembad zijn inmiddels goedgekeurd. De werkzaamheden aan het zwembad zijn in volle gang. OZHZ houdt nauw toezicht op het verrichte werk. Uit een keuring die OZHZ uitvoerde, bleek een fout in de constructie. Er is actie ondernomen, zodat de constructie snel weer in orde was. Een waardevolle samenwerking tussen de gemeente, haar aannemer en OZHZ.

Zwembad begin 2024 weer open

De gemeente hoopt begin 2024 het zwembad weer te openen voor bezoekers.

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.

De e-agenda; wat doen we hiervoor?

In 2023 zetten we de eerste stappen om het stimulerend spoor van de e-agenda aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. Met de e-agenda ondersteunen we gemeenten en de provincie bij actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de netcongestie.