Het vervolg van strenge controles op rondslingerend plastic bij bedrijven

Ook in 2023 controleerde OZHZ samen met de waterschappen bedrijven binnen de plastic- en kunststof industrie. Deze bedrijven gebruiken vaak kleine plastic korrels als grondstof voor hun producten. De plastic korrels kunnen onbedoeld in het milieu terecht komen, waardoor de omgeving vervuild raakt. We bezochten deze bedrijven om eventuele vervuilingen in kaart te brengen, dit op te ruimen én bewustwording te creëren.

Niet alleen bij de bedrijven zélf, ook verder in de keten kan vervuiling met plastic korrels plaatsvinden. Daarom vroegen we tijdens de controles bij deze bedrijven extra informatie op over hoe de keten per bedrijf in elkaar zit.

Wie zijn de leveranciers van bedrijven die plastic korrels verwerken?

‘’Wie zijn de producenten, leveranciers, distribiteurs, transporteurs en (afval)verwerkers van de plastic korrels die in het bedrijf worden gebruikt?’’ We analyseerden de data van de informatie die we hierover ophaalden. Daaruit concludeerden we dat er geen andere producenten, leveranciers of distribiteurs in onze regio gevestigd zijn. Wel in Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland, Overijssel én Gelderland. Uit het landelijke overheidssysteem blijkt dat een groot deel hiervan al gecontroleerd is door de plaatselijke Omgevingsdienst. En de bedrijven die nog niet gecontroleerd zijn? Daar attenderen we de betreffende Omgevingsdienst op!

Een transporteur in de regio

De genoemde transporteurs zitten verspreid door heel Nederland en voor een deel in het buitenland. Ook zit één genoemde transporteur in onze regio; deze hebben wij vanuit OZHZ gecontroleerd. Tijdens de controle letten we extra op verontreinigingen met plastic. Daar zijn geen bijzonderheden opgemerkt.

(Afval)verwerkers die plastic korrels innemen

De bedrijven die we dit jaar controleerden noemden ook (afval)verwerkers die plastic korrels innemen. We bezochten een afvalverwerker in onze regio; daar troffen we geen vervuilingen aan met plastic korrels. Wel werd een verwerker buiten onze regio genoemd, die specifiek plastic korrels en restproducten inneemt van de bedrijven die met plastic korrels werken. Zo verwerken zij overschotten, mislukte batches en restproducten en maken hier nieuwe grondstoffen van. Goed om het gesprek aan te gaan en te voorkomen dat deze plastic korrels in het milieu terecht komen! Dat doet de bevoegde Omgevingsdienst.

Ziet u zelf rondslingerend plastic bij een bedrijf?

We horen het graag. Doe online een melding of bel ons. Het helpt ons als u foto’s neemt, dan kunnen wij sneller een inschatting maken en in actie komen. Zo kunnen wij samen met uw hulp de leefomgeving beter beschermen.