Samen duurzaamheidsdoelstellingen behalen en meer!

Zorgstellingen hebben een grote uitdaging als het gaat om het behalen van de energietransitie doelstellingen. Samenwerking biedt uitkomst. Daarom werd op 16 november met een groot aantal zorginstellingen het Convenant Verduurzaming Zorg ondertekend.

Convenant Verduurzaming Zorg

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke regelgeving moet hard worden gewerkt aan een duurzame bedrijfsvoering. Winst is te behalen op vele terreinen, zoals energiebesparing, CO2 reductie, een duurzaam inkoopbeleid, afvalpreventie en duurzaam vervoer.
Samenwerking op deze terreinen biedt uitkomst. Daarom werd op 16 november met een groot aantal zorginstellingen het Convenant Verduurzaming Zorg ondertekend.

Succes behalen

Met dit convenant wordt bereikt, dat zorginstellingen kunnen voldoen aan de wettelijke verduurzamingsmaatregelen.

  • Door middel van het bieden van extra tijd, informatie en handvaten om verduurzaming te vergemakkelijken.

Met dit convenant worden duurzame acties versneld.

  • Door het bieden van een regionaal netwerk om samen te werken en kennis met elkaar te delen.

Het is de verwachting dat naast de wettelijke maatregelen ook bovenwettelijke maatregelen worden getroffen.

Intrinsieke motivatie

Door de samenwerking aan te gaan met de zorginstellingen in plaats van louter te handhaven, willen we een intrinsieke motivatie tot verduurzaming creëren.

CO2-routekaart
Zorginstellingen stellen een CO2-routekaart op, die laat zien op welke manier een instelling gaat werken aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050.

Milieuthermometer Zorg
In 2026 hebben de zorginstellingen (voor één of meerdere locaties) het keurmerk Milieuthermometer Zorg behaald.

Deelnemende partijen

Het convenant wordt afgesloten tussen diverse zorginstellingen in de regio Zuid-Holland Zuid, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, alle gemeenten in de regio en de Provincie Zuid-Holland.