Een dagje meelopen met onze inspecteurs: dat levert wat op!

Onze inspecteurs controleren regelmatig bedrijven binnen onze regio. Kevin en Olaf controleerden eerder dit jaar een bedrijf op de propaantank. Voor inspecteur Olaf was dit één van zijn eerste controles. Ze leggen uit wat zij tegen kwamen.

Een reguliere controle

Olaf en Kevin vertellen: ‘We werden warm ontvangen. De manager vertelde enthousiast over de bedrijfsvoering binnen het bedrijf. Na de controle op de propaantank, volgde een rondleiding over het terrein. We zagen een flinke hoeveelheid gasflessen staan, dit was ons niet bekend. Eenmaal terug op kantoor besloten we om nog een keer terug te gaan om de opslag van gevaarlijke stoffen bij het bedrijf te controleren.

Voor het opslaan van gasflessen gelden regels

‘Ook bij het tweede bezoek ontving de manager van het bedrijf ons opnieuw enthousiast, vertelden Olaf en Kevin. Zo praatten we over een pilot met gevaarlijke stoffen én besloten we weer een rondje over het terrein te lopen. Daar troffen we een flinke hoeveelheid gasflessen aan die niet aangesloten waren. Voor het opslaan van gasflessen gelden regels. Een bedrijf mag tot 125 liter zonder voorziening opslaan. Wat bleek? We troffen 30 keer de toegestane hoeveelheid aan zonder opslagvoorziening.’

Onze controles blijken nodig. Gasflessen zonder juiste opslagvoorziening kunnen namelijk tot gevaarlijke situaties leiden. Denk aan lekkages, explosies of zelfs brand. Dat willen we nu juist voorkomen

Bedrijf staat open voor verbetering

‘Tijdens de controle werkte de manager van het bedrijf goed mee. We adviseerden over de te nemen maatregelen om de hoeveelheid aan gasflessen op te slaan. Deze activiteit moet bovendien bij OZHZ gemeld worden. De manager stond open voor feedback en neemt maatregelen. Een fijne samenwerking!’