PFOA (C8) en GenX

Het is waarschijnlijk dat omwonenden langdurig aan hogere waarden van PFOA zijn blootgesteld dan de door het RIVM nieuw vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Dit zegt RIVM in haar rapport van 24 maart 2016.

Deze nieuwe gezondheidskundige grenswaarde heeft het RIVM berekend op basis van alle nu beschikbare kennis en informatie. Op landelijk niveau worden door de rijksoverheid richtlijnen voor emissie van PFOA vastgesteld. De emissievoorschriften die in de vergunning waren opgenomen voldeden indertijd aan de landelijke richtlijnen.

Sinds 2012 wordt de GenX-techniek ter vervanging van PFOA gebruikt. De staatssecretaris concludeert dat provincie de emissie van de bij de GenX technologie betrokken stoffen in 2012 en 2013 heeft vergund in lijn met de landelijke regelgeving. Het RIVM concludeert in haar rapport van december 2016 dat de uitstoot van de stoffen die bij de GenX-techniek vrijkomen naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitieve conclusie kan op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden. De emissie van de stoffen wordt daarom ingeperkt.

Op deze website is informatie te vinden over BRZO-bedrijven, hoe het toezicht en handhaving is vormgegeven en een overzicht van eerdere berichtgeving over Chemours (voorheen DuPont).

Wilt u alle verleende vergunningen inzien van Chemours die momenteel van kracht zijn? Kijk dan in ons overzicht dat online te raadplegen is. Als u in de zoekbalk Chemours intikt dan krijgt u een overzicht en kunt u alle documenten downloaden.   

Informatie over PFOA en GenX vindt u ook op de websites van de betrokken partijen hiernaast. 


GS-brieven t/m 1 juli 2017

Rapporten t/m 1 juli 2017

Kamerstukken t/m 1 juli 2107