Virtueel advies over locaties 500 bomen

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat met behulp van een Digital Twin de locaties bepalen voor het aanplanten van 500 bomen. De Digital Twin is een virtuele representatie van de gemeente. Hierin geeft 3D data de huidige bovengrondse en ondergrondse situatie weer. OZHZ hielp bij de ontwikkeling van deze Digital Twin.

Een mooie samenwerking

Wij (OZHZ) ontwikkelde de Digital Twin in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Ingenieursbureau Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland. Hiermee kan de gemeente zorgvuldiger de juiste locaties kiezen waar de aanplant van een boom de meeste meerwaarde heeft. De afgelopen periode hebben wij op basis van de Digital Twin een selectie gemaakt van 500 geschikte plantlocaties.

De Digital Twin helpt ons om de juiste boom op de juiste plek te plaatsen. We zijn een groene gemeente en dat willen we verder versterken. Bomen worden steeds belangrijker omdat zij helpen om water vast te houden en hittestress tegen te gaan. Met de aanplant van deze 500 bomen bouwen we verder aan een leefbare, klimaatbestendige gemeente.

Wethouder Ralph Lafleur

Ondergrond bepalend voor ruimtelijke plannen

Het gebruik van een Digital Twin helpt bij het ontwikkelen van een samenhangende aanpak voor de ruimtelijke inrichting. Hierbij is het belangrijk om naast de bovengrond ook de ondergrond mee te nemen in ruimtelijke plannen, dit noemen we 3D-Ordening. Door klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om water en bodem te betrekken bij beslissingen die gaan over de inrichting van de openbare ruimte. Dit principe is binnen de Digital Twin meegenomen, door te kijken naar de aanwezigheid van objecten in de bodem. Waar voldoende ruimte aanwezig is, kan een nieuwe boom worden geplant.

De gemeente Hendrik Ido Ambacht maakt de komende tijd een uitvoeringsplan voor het planten van de bomen.

Uitdagingen van water, bodem en klimaat

Een ander instrument dat de provincie inzet om de mogelijkheden en beperkingen van de ondergrond in beeld te brengen is de Klimaatonderlegger. Dit is een set kaarten die op basis van de meest recente kennis inzicht verschaft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor bebouwing, landbouw en natuur. Deze klimaatonderlegger helpt om vanuit de genoemde invalshoeken de juiste kansen te benutten als het gaat om de ontwikkeling van Zuid-Holland.