Grondwatervervuiling wijk Nederhoven in Zwijndrecht

In een deel van de Zwijndrechtse wijk Nederhoven is het grondwater vervuild. De vervuiling zit in het diepe grondwater (vanaf 15 m) net ten noorden van de Lindtsedijk. Dit brengt geen gezondheidsrisico’s met zich mee. Het bedrijf waar de vervuiling vandaan komt, gaat de vervuiling monitoren. Inmiddels hebben zij hiervoor een saneringsplan aan ons voorgelegd. Deze voldoet aan de eisten en ligt nu ter inzage.

De vervuiling met bifenylen komt van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV. In de periode 2018 tot 2022 heeft het bedrijf met moderne onderzoekstechnieken de vervuiling goed in beeld gebracht. Uit deze gegevens blijkt dat de vervulling ook buiten het bedrijfsterrein aanwezig is. Met behulp van computerberekeningen is geconcludeerd dat de vervuiling zich niet verder zal verspreiden. Dit betekent dat de situatie stabiel is.Er zijn daarom geen directe maatregelen nodig. Wel moet de vervuiling worden gemonitord. Hiervoor is een plan opgesteld.

Dat plan is nu klaar, beoordeeld door onze bodemexperts en te bekijken voor iedereen. Omwonenden kunnen eventueel hun mening geven door het indienen van een zienswijze, zij zijn belanghebbende. De omwonenden die het betreft hebben hierover een brief van ons gehad.

Monitoren

In het plan staat beschreven hoe het bedrijf gaat monitoren. Met als doel aan te tonen dat de verontreiniging stabiel is en op z’n plek blijft.

OZHZ beoordeelt en controleert

Wij willen instemmen met het plan. Het plan voldoet aan wet- en regelgeving. Als het plan definitief is, gaat Ashland verder met het monitoren. Onze toezichthouders controleren of deze uitvoering gebeurt zoals afgesproken. OZHZ blijft de situatie volgen.

Meer over de vervuiling

Om wat voor vervuiling gaat het?
In een deel van de wijk is het grondwater vervuild met de stof bifenylen. Deze stof is een hoofdbestandsdeel van Dowtherm en werd gebruikt in de productie van kunstharsen.

Is de vervuiling gevaarlijk?
Nee. De hoeveelheid vervuiling ligt ruim onder de normen die er zijn voor gezondheidsrisico’s. Daarnaast komt u als bewoner niet in contact met de stof bifenylen, omdat deze op 15 meter diepte zit. Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s en u kunt uw tuin en woning gebruiken zoals normaal.

Ondanks dat er geen gevaar is, moet Ashland BV volgens de Wet bodembescherming wel maatregelen nemen. Omdat er een kans is dat de verontreiniging zich in het grondwater verder verspreidt dan nu het geval is.

Waar komt de vervuiling vandaan?
De vervuiling komt van het industrieterrein Groote Lindt, van het bedrijfsterrein van Ashland Nederland BV (voorheen Hercules BV en Aqualon BV). De vervuiling is ontstaan tijdens de activiteiten van de voormalige kunstharsfabriek (1960-1997).

Waarom is dit nu pas bekend?
Door gebruik van moderne onderzoekstechnieken kon de vervuiling in beeld worden gebracht. Ashland heeft dit onderzoek laten uitvoeren in de periode 2018 tot 2022, nadat OZHZ vermoedens had dat de vervuiling niet geheel in beeld was.