OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland wettelijke milieu- en omgevingstaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uitvoert en adviseert rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Vanuit het kantoor in Dordrecht zijn circa 200 medewerkers actief in de regio. OZHZ werkt hierbij samen met andere organisaties.

De regio Zuid-Holland Zuid is de meest zuidoostelijke regio van de provincie Zuid-Holland. Dit is een veelzijdige en vitale regio die wordt doorkruist door veel (water)wegen, spoorlijnen en buisleidingen. Het gebied kenmerkt zich door een grote verscheidenheid en spreiding in bebouwing en bedrijvigheid.


Centraal in deze regio liggen de Drechtsteden. Ten westen daarvan strekt de Hoeksche Waard zich uit, ten oosten het gebied Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Zuid-Holland Zuid beslaat in totaal 720  km2. Er wonen circa 475.000 mensen en ruim 10.000 bedrijven zijn er gevestigd.

OZHZ draagt met haar kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio.
 

Een organogram van de dienst kunt u hiernaast (als Pdf) downloaden.