Veilige omgeving

Vervoer van gevaarlijke stoffen, het brandveilig houden van een zorginstelling, verkoop van vuurwerk of een renovatie van een winkelcentrum: om ons heen is continu bedrijvigheid. Wij verlenen en actualiseren vergunningen en controleren of bedrijven en organisaties zich hieraan houden. Zo draagt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij aan een veilige regio.

Door het verlenen van vergunningen zorgen wij ervoor dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners in de omgeving. Dit doen wij door in een vergunning vast te leggen hoeveel en welke stoffen een bedrijf mag verwerken, uitstoten of afvoeren. Maar ook door in de voorschriften vast te leggen welke veiligheidsvoorzieningen vereist zijn, zoals bijvoorbeeld brandblusinstallaties en brandwerende muren of het plaatsen van detectieapparatuur. Onze deskundigen op het gebied van constructieve veiligheid beoordelen nieuwe en bestaande bouwaanvragen.

De regio in

Elk gebied kent zijn eigen risico’s. Denk aan snelwegen waar veel vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen overheen gaan of aan leidingen uit het Rotterdamse havengebied die ook door Zuid-Holland Zuid lopen. Wij brengen zulke risico’s in kaart en gaan na wat de betekenis ervan is. Moeten er maatregelen genomen worden door het bedrijf? Moet de gemeente haar ruimtelijke plannen aanpassen? Moet er een vervoersplan op de schop? Ook wordt rekening gehouden met deze risico’s bij de aanvraag van een vergunning. Waar kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of basisschool het beste komen?