Duurzaam wonen en ondernemen

Wij kennen de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieu en wetgeving. We beoordelen vergunningsaanvragen en controleren of afspraken nagekomen worden. Ook organiseren we regelmatig duurzaamheidstrajecten, samen met de provincie en gemeenten. Wat is verplicht én wat kan nog meer interessant zijn? Zo creëren en ondersteunen we kansen bij inwoners en bedrijven en stimuleren we innovatie.

Ons werkveld

Bij OZHZ komen expertises samen. We combineren kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, energie, ecologie, bouw en ondergrond. Dit doen we in de hele regio Zuid-Holland Zuid. Soms kleinschalig, soms juist regiobreed. We denken mee en zoeken naar oplossingen om projecten te laten slagen.

  • Duurzaam ondernemen & circulaire bedrijfsterreinen
    Met behulp van data, duurzaamheidsscans op locatie en expertmeetings geven wij bedrijven en ondernemers handvatten voor het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld over isoleren, zelf energie opwekken, benutten van afvalstromen, biodiversiteit stimuleren of duurzaam bouwen. We werken daarbij nauw samen met ondernemersverenigingen, bestaande lokale initiatieven en brancheverenigingen.
  • Natuurbescherming & betere ontwikkeling
    In de hele provincie Zuid-Holland beschermen we natuurgebieden. Met behulp van boten en drones controleren inspecteurs wat er gebeurt. Ook buiten deze gebieden zien we toe op het voorkomen van natuurschade of dragen we juist met advies bij aan een betere natuurontwikkeling, bijvoorbeeld bij bouwprojecten.
  • Duurzaam wonen
    Als OZHZ doen wij onder andere (bouw)toezicht, waarbij we bijvoorbeeld nagaan of energiebesparende maatregelen correct zijn uitgevoerd. Ook geven wij advies aan gemeenten bij woonprojecten. Voor inwoners is het Regionale Energieloket interessant, waar informatie en lokale initiatieven staan voor het verbeteren van je woning.

Innovatieve oplossingen

De steeds langere, drogere perioden en tegelijkertijd ook de heftige natte perioden vragen om een klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Het vraagt ook om innovatie, nieuwe ontwikkelingen. Bodem- en ondergrondinformatie speelt een belangrijke rol daarbij. OZHZ is specialist op dat gebied. Experts doen onderzoek, scans en geven advies aan gemeenten. Ook adviseren we hen over nieuwe brandstoffen, zoals de inzet van waterstof. Tegelijkertijd denken we mee met ondernemers die innovatieve ideeën hebben. We bekijken bijvoorbeeld samen de mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving.

Zelf aan de slag

Bent u ondernemer en wilt u zelf aan de slag? Vraag na bij uw gemeente of bij ons of er lokale initiatieven zijn op dit gebied. Ga ook na welke wetgeving voor uw bedrijf geldt. Bent u inwoner? Begin dan bij het Energieloket en doe navraag bij uw gemeente.

Werkt u bij een overheidsinstantie en wilt u ons betrekken bij een project of een duurzaamheidsproject laten organiseren? Laat uw gegevens achter via 078 770 85 85. Een van onze medewerkers neemt contact met u op.

Vragen? Meedoen? Ons betrekken?

Wij horen het graag! Een van onze medewerkers neemt contact met u op.