Gezonde plek om te wonen

Of het nu gaat om frisse lucht in de stad, veilig spelen in de speeltuin of schone grond in de moestuin. Wij beschermen het milieu. Als Omgevingsdienst dragen wij bij aan een gezonde plek om te wonen. Zo gaan we bijvoorbeeld na of bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingen of installaties schadelijke effecten hebben. Voor onze vergunningverleners, inspecteurs en adviseurs is dit hun dagelijkse werk.

 

We hebben specialisten in huis op het gebied van onder meer geluid, asbest, lucht, gevaarlijke stoffen, natuur, ecologie, lichthinder, water, hoogspanningsleidingen en bodem. Zij verlenen vergunningen, doen controles en onderzoek of geven adviezen aan gemeenten en provincies.

Met bedrijven maken we strikte afspraken

Zo gaan we bijvoorbeeld na of bedrijven schadelijke effecten hebben op de gezondheid van het milieu of omwonenden. Dit gebeurt door in een vergunning vast te leggen hoeveel en welke stoffen een bedrijf mag verwerken, uitstoten of afvoeren. Vervolgens controleren onze inspecteurs of de bedrijven zich aan de vergunningsvoorschriften houden.

In de praktijk: hoe zorg je voor frisse lucht?

We meten ook de luchtkwaliteit. Er staan tientallen meetpunten in onze regio, bijvoorbeeld bij vaarwegen of industrieterreinen. Zo weten we snel als er iets aan de hand is. Samen met de hulpdiensten komen we dan snel in actie. Veroorzakers worden aangepakt. Ook dichtbij huis kan de luchtkwaliteit verslechteren. Zo zorgen houtkachels soms voor overlast, en in de zomers de kampvuren of barbecues. Wij adviseren over hoe het beter kan. Bijvoorbeeld door strenge regels of heldere adviezen aan de stokers.

In de praktijk: onze bodem

Een ander voorbeeld is de grond. Belangrijk! Want iedereen wil dat zijn of haar kinderen veilig in de achtertuin kunnen spelen. En – als er iets is – dat het opgelost wordt. Wij controleren grondverzet en beoordelen saneringsplannen. Bij maatregelen om verontreinigingen weg te nemen adviseren onze deskundigen over hoe dat zo goed mogelijk en zonder risico’s voor de gezondheid kan. Ook komen we in actie als er een incident is met bodemverontreiniging.

Vragen? Meedoen? Ons betrekken?

Wij horen het graag! Een van onze medewerkers neemt contact met u op.