Leefbare, prettige plek om te wonen

Gezellige muziek of irritante herrie? Bij OZHZ kunt u terecht met milieuklachten. Over geur, geluid, lucht of lichthinder bijvoorbeeld. We kennen de wetgeving en voeren het nodige onderzoek uit. Bijvoorbeeld bij een bedrijf die de klacht veroorzaakt. Wij dragen bij aan een leefbare omgeving, door overlast te signaleren en aan te pakken.

Per gemeenten hebben wij afspraken over ons werk. Zo pakt OZHZ in Dordrecht illegale kamerverhuur aan. En voor de Provincie Zuid-Holland beschermen wij de Natura 2000-gebieden. We doen in veel gemeenten ook geluidsonderzoek, bijvoorbeeld ook tijdens grote evenementen. Of bij een geplande wijziging van wegen: wat is het effect daarvan? Onze experts houden zich bezig met zulk werk.

Overlast en milieuvervuiling gaan we tegen

Dag en nacht, 7 dagen per week, zijn wij bereikbaar via 0888 333 555. Onze wachtdienstmedewerkers gaan veelal direct met uw klacht aan de slag. In de meeste gevallen doen wij onderzoek, soms komen wij ook bij u langs voor een meting of contacten wij u voor meer informatie. Wij gaan na wat het bedrijf wel en niet mag en gaan de overlast tegen door het bedrijf aan te spreken.

Incidenten in natuurgebieden?

In heel de provincie Zuid-Holland zetten wij ons ook in voor natuurbescherming. Het helpt als bezoekers van natuurgebieden misstanden melden. Denk aan het verstoren of vervuilen van de natuur. Ziet u een overtreding? Bel dan de politie via 0900 8844 of onze milieutelefoon 0888 333 555. Vernieling kunt u melden bij de betreffende terreinbeherende organisatie (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten), de politie of uw gemeente.