Nieuwe landelijke regels voor de veiligheid op spooremplacementen worden op dit moment ontwikkeld. OZHZ levert, namens de gemeente Zwijndrecht, een bijdrage aan die nieuwe regels. Het is immers van groot belang dat de veiligheid van Kijfhoek gewaarborgd is.