OZHZ voert omgevingstaken uit voor de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en voor de provincie Zuid-Holland. Bestuurders van deze organisaties nemen deel aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur van OZHZ bestaat uit de volgende leden:

A. Kraijo, gemeente Alblasserdam
R. van der Linden, gemeente Dordrecht, plv. voorzitter
J. van der Geest, gemeente Gorinchem
J. Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam
R.J. Lafleur, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
P. van Leenen, gemeente Hoeksche Waard
T.J. Slob, gemeente Molenlanden
A.M.J.M. Janssen, gemeente Papendrecht
B. van der Plas, gemeente Sliedrecht
J.E.T.M. van Dongen, gemeente Zwijndrecht
R.A. Janssen, provincie Zuid-Holland, voorzitter
J. Baljeu, provincie Zuid-Holland

De vergaderingen van het AB zijn openbaar. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen zijn hier te vinden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de AB-leden Kraijo, Slob en Van Leenen.

De ambtelijke organisatie van OZHZ wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de gemeenschappelijke regeling.

OZHZ bestaat sinds 1 januari 2011 en was daarmee de eerste operationele omgevingsdienst in Nederland. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit voor de provincie en de 10 gemeenten. Dit betreft taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving alsmede het inbrengen van expertise op het gebied van externe veiligheid, geluid, lucht en bodem bij trajecten van ruimtelijke planvorming. Voor de provincie en voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden voert OZHZ bovendien ook een breder takenpakket uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid. Bij de dienst werken ruim 200 medewerkers.