De leden van het algemeen bestuur zijn:

A. Kraijo, gemeente Alblasserdam
L. van Noort, gemeente Binnenmaas
B. Boelhouwers, gemeente Cromstrijen
H. van der Linden, gemeente Dordrecht
J. de Groot, gemeente Giessenlanden
J. van der Geest, gemeente Gorinchem
J. Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam
R.J. Lafleur, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
P. Boogaard, gemeente Korendijk
T. Meijdam, gemeente Leerdam
F. Meerkerk, gemeente Molenwaard
P. van Leenen, gemeente Oud-Beijerland
A.M.J.M. Janssen, gemeente Papendrecht
B. van der Plas, gemeente Sliedrecht
P.G. Tanja, gemeente Strijen
M. van Middelkoop, gemeente Zederik
J.E.T.M. van Dongen, gemeente Zwijndrecht
R.A. Janssen, provincie Zuid-Holland
J. Baljeu, provincie Zuid-Holland

De vergaderingen van het AB zijn openbaar. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen zijn hier te vinden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden: de voorzitter (de heer R. Janssen) en de plaatsvervangend voorzitter (de heer R. van der Linden) en verder drie leden die op voordracht van de colleges van burgemeester en wethouders uit de drie subregio's zijn aangewezen. Uit de Hoeksche Waard is dit de heer P. Boogaard, uit de Drechtsteden is dit de heer A. Kraijo en uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de de heer F. Meerkerk.

De ambtelijke organisatie van OZHZ wordt aangestuurd door de directeur, tevens secretaris van de gemeenschappelijke regeling. De directeur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

OZHZ bestaat sinds 1 januari 2011 en was daarmee de eerste operationele omgevingsdienst in Nederland. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit voor de provincie en de 17 gemeenten. Dit betreft taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving alsmede het inbrengen van expertise op het gebied van externe veiligheid, geluid, lucht en bodem bij trajecten van ruimtelijke planvorming. Voor de provincie en voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden en Leerdam voert OZHZ bovendien ook een breder takenpakket uit op het terrein van bouw- en woningtoezicht en brandveiligheid. In de Nota Uitvoering 2015-2018 staat beschreven op welke wijze de dienst deze taken uitvoert. Bij de dienst zijn circa 200 medewerkers werkzaam.