In een vergunning zijn voorschriften opgenomen die verbonden zijn aan de milieubelastende activiteiten van bedrijven die bovendien risicovol kunnen zijn. Zij vormen de basis waarop inspecteurs gevaarlijke en ongezonde situaties vaststellen. Dan kan handhavend worden opgetreden door bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen. Hoe het aanvragen van een omgevingsvergunning werkt, vindt u op de webpagina 'Vergunning aanvragen'.

Ook na het indienen van een melding is een bedrijf verplicht zich aan de milieuregels te houden. Hoe het indienen van een dergelijke melding in zijn werk gaat, dat leest u hier.

Aanvullende taken

Ondernemers in Dordrecht en Alblasserdam hebben indirect ook met OZHZ te maken bij de aanvraag van een APV-ontheffing (Algemeen Plaatselijke Verordening). Ook de afhandeling van bouwvergunningen en het bijbehorende toezicht is in de gemeente Dordrecht en Alblasserdam een taak van OZHZ. Eerste aanspreekpunt voor vragen is de desbetreffende gemeente. Lees hier meer over de aanvullende wabo-taken van OZHZ.