Van bestuursrechtelijke sancties die OZHZ aan bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid oplegt, wordt een kennisgeving gepubliceerd in dit overzicht. Wilt u achtergrondinformatie over een handhavingsbeschikking, download dan hiernaast het factsheet 'Handhavingsbeschikking'

Behalve het houden van toezicht  en het sanctioneren van bedrijven die de 'grijze' (milieu) en 'rode' (bouw) wetgeving overtreden, heeft OZHZ ook de bevoegdheid om in/namens de provincie toezicht te houden op het naleven van de Wet natuurbescherming (Wnb).