Kalendergegevens 2020 windpark Spui bekend en beoordeeld

Het geluidsemissie-onderzoek van windpark Spui over het jaar 2020 ligt er. Onze geluidsexperts beoordeelden dit rapport. Zij bevestigen dat de geluidemissie van de turbines van januari tot met december 2020 zowel overdag als in de avond en nacht onder de wettelijk vastgestelde waarde is gebleven.

Jaargemiddelden blijven onder wettelijk vastgestelde waarde

Voor windturbines gelden de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit is voor geluid een jaargemiddelde grenswaarde opgenomen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight ter plaatse van woningen van derden en andere gevoelige objecten. Bij windpark Spui is maximaal 46,1 dB Lden en maximaal 39,7 dB Lnight berekend.

Overlast in de omgeving tegengaan

Het berekenen van jaargemiddelden zegt niets over de ervaring van overlast. OZHZ neemt klachten en meldingen serieus om samen met andere overheden en het windpark te bekijken wat hieraan gedaan kan worden.

Meer over windpark Spui