Geluid windmolens Spui: wat mag wel, wat mag niet?

Afgelopen periode draaiden de turbines in het windpark Spui proef. Inmiddels is het windpark operationeel, het proefdraaien is afgerond. Wel blijven we geluidmetingen uitvoeren. Graag leggen wij u uit waar wij meten en wat de normen zijn.

Deel dit bericht:

Hoe geluid wordt ervaren, is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden. Denk aan verschillende windrichtingen en –snelheden. Eerder voerden we al metingen uit in de omgeving van de windturbines. Op dit moment voert een gespecialiseerd bureau metingen aan de bron van de windturbines. Dit is direct onder de windturbine. Zo sluiten we omgevingsgeluiden uit. Het meten gebeurt met zeer speciale apparatuur voor dit soort locaties.

Geluidsnormen voor windturbines

Als OZHZ krijgen wij vragen over geluidsnormen voor windturbines. Wat mag wel, wat mag niet? Hoe zit het met de dag en de nacht? En met de verschillende weersomstandigheden?

Het verschil tussen dag & nacht

Geluid wordt ’s avonds of ’s nachts eerder als vervelend ervaren dan overdag. Onder andere omdat het dan stiller is in de omgeving. ’s Avonds gelden daarom strengere geluidsnormen. Dit om het verstoren van de slaap te voorkomen. De geluidsnormen zijn gebaseerd op het gemiddelde dB van een jaar. Dit betekent dat het geluid op sommige momenten wat harder kan en mag zijn. Als het maar niet het jaargemiddelde dB overschrijft. Hieronder leest u meer over geluidsnormen.

’s Nachts mag nooit meer geluid gemaakt worden dan voorgeschreven

Als OZHZ kijken wij naar het geluid die de turbines op meerdere momenten produceren. Er wordt niet gemiddeld tussen dag- en nachtmeting. De turbines mogen ’s nachts dus niet meer geluid maken, ook niet als dit op een ander tijdstip gecompenseerd wordt. Op andere momenten middelen wij wel, dit vanwege de continu wisselende weersomstandigheden. Bij het middelen gebruiken we een jaargemiddelde.

Deze zomer nieuwe onderzoeksresultaten

Het is belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de geluidsbelasting over het hele jaar heen op verschillende locaties. Dan spreken we zowel over de directe omgeving als bij de windmolens zelf. Zo kunnen wij controleren of het park aan de voorschriften voldoet gedurende het jaar. Deze zomer verwachten we een nieuwe rapportage te hebben, waarbij onder meer verschillende weersomstandigheden gemeten is.

Meer over de windmolens? Ook op de site van het Windpark Spui vindt u meer informatie.

Hoe zit het precies met de geluidsnormen?

Er zijn 2 verschillende geluidsniveaus: Lden en Lnight.

  •  Lden staat voor Level day, evening, night: het jaargemiddelde geluidniveau in de dag, de avond en de nachtperiode. ’s Avonds geldt er een correctie van +5 dB en ‘s nachts van +10 dB.
  • Lnight staat voor Level night. Om slaapverstoring te voorkomen geldt in de nachtperiode een geluidsnorm van 41 dB. Dit is het jaargemiddelde geluidsniveau in de nachtperiode. De Lnight-norm is altijd maatgevend.

Het gaat bij Lden en Lnight om het jaargemiddelde geluidsniveau. Lden decibel (Lden dB) is dus niet hetzelfde als de actuele gemeten decibellen (dB(A)). Hierdoor is Lden 47 dB niet hetzelfde als 47 dB(A), maar minder.