Klachten over windpark Spui

Sinds de 2e week van april zijn bij ons zo’n 55 klachten binnengekomen van bewoners uit de Hoeksche Waard over de windmolens in windpark Spui. Deze klachten gaan meestal over geluidoverlast en de slagschaduw.

Proefdraaien

Het zogenaamde proefdraaien is in april gestart. Tijdens deze periode worden de systemen van de windturbines getest. Hiervoor is de maand april en mogelijk begin mei gereserveerd. In deze weken moet elke turbine een periode van 10 tot 15 dagen zonder storingen in bedrijf zijn. Meer informatie over het proefdraaien kunt u vinden op de site Windpark Spui.

Om de turbines goed te kunnen programmeren, is het nuttig om te weten waar klachten voorkomen.  U kunt klachten melden via onze milieutelefoon, 0888 333 555.

Slagschaduw

De maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw die een windpark mag veroorzaken, is geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De turbines worden zodanig geprogrammeerd, dat slagschaduw beperkt wordt tot dat wat wettelijk is toegestaan. Het proefdraaien is ook daarvoor bestemd. Zo is inmiddels gebleken dat in de programmering van de turbines enige aanpassing noodzakelijk was.

OZHZ kan dit bij u ter plaatse toetsen aan de normen die zijn benoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Geluid

De geluidnormen voor windturbines zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De eigenaar van de Windpark Spui moet binnen 1 jaar nadat de turbines echt in werking zijn getreden, aantonen dat aan deze regels wordt voldaan. In de tussentijd gaat OZHZ indicatieve metingen verrichten. Deze metingen zijn erg complex; het heeft tijd nodig om dit goed te kunnen voorbereiden. Bovendien kunnen wij hier pas mee starten als de proefdraaiperiode van de windturbines voorbij is.

Achtergrond/referentiemetingen

Voordat het windpark Spui is gebouwd heeft OZHZ achtergrond/referentiemetingen gedaan in de omgeving van het windpark. Ook deze metingen zijn complex en hebben tijd nodig. Meer informatie over deze metingen vindt u op de site InfoMil.

Deze metingen worden zodra de windturbines operationeel zijn herhaald.