Geluidsmetingen bij windpark Spui

Op dit moment draaien de windmolens van windpark Spui ‘proef’. Tijdens deze periode worden de systemen van de windturbines getest. Dit gebeurt in april/mei. Wij voeren verschillende metingen uit in deze periode naar het geluid. Wij controleren of de molens aan alle regels voldoen.

Er zijn regels over hoeveel geluid windturbines mogen maken, deze geluidnormen staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De eigenaar van de Windpark Spui moet binnen 1 jaar nadat de turbines echt in werking zijn getreden, aantonen dat aan deze regels wordt voldaan. In de tussentijd gaat OZHZ indicatieve metingen verrichten. De eerste metingen hebben al plaatsgevonden.

Metingen in de omgeving van de windmolens

Op 29 en 30 april 2019 zijn er, in de nachtperiode, in de omgeving van het Windpark Spui een aantal indicatieve metingen uitgevoerd. Deze metingen zijn bedoeld om een beeld te krijgen wat het Windpark voor effect heeft op de omgeving.
De gemeten niveaus liggen op de Oudendijk rond de 40 dB(A) en in de woonwijk rond de Voorstraat en de Voordoel in Nieuw-Beijerland rond de 32 dB(A). Gezien deze waarden lijkt het aannemelijk dat er wordt voldaan aan artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit.

Binnenkort ook metingen bij de winmolens zelf

Binnenkort verricht OZHZ ook  metingen aan de bron van de windturbines voor controle van de geluidnormen. Deze metingen zijn complex en hebben tijd nodig. Dit komt omdat we de metingen onder verschillende weersomstandigheden (meteo-omstandigheden) en diverse tijdstippen moeten uitvoeren om een goed beeld te krijgen.

Meer over de windmolens? Ook op de site van het Windpark Spui vindt u meer informatie.